| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 72/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych na   2013r. (M.P. Nr 116, poz. 587)  Rada Gminy w   Boronowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  

1.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   804   ,00  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie   1038   ,00  

c)   powyżej 9   ton i   mniej niż 12 ton   1304,00  

2.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 

 

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem   pneumatycznym lub zawieszeniem   uznanym za równoważne  

inne systemy   zawieszenia osi jezdnych  

- samochody dwuosiowe  

 

 

a) nie   mniej   niż   12   ton   mniej   niż   15   ton  

1.776,00  

1.886,00  

b) nie   mniej   niż   15   ton i   więcej  

2.124,00  

2.294,00  

- samochody trzyosiowe  

 

 

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 19 ton  

2196,00  

2.320,00  

b) nie mniej niż 19 ton mniej niż 25 ton  

2.256,00  

2.370,00  

c) nie mniej niż 25 ton i   więcej  

3.038,00  

3.084,00  

- samochody czteroosiowe  

 

 

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 29 ton  

2.380,00  

2.500,00  

b) nie mniej niż 29 ton i   więcej  

3.038,00  

3.084,00  

3.   Od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  

a)   od 3,5 tony do poniżej 12 ton   1.708,00  

4.   Od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  

 

 

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

- ciągniki dwuosiowe  

 

 

a)   nie   mniej   niż   12   ton   do   31   ton   włącznie  

1.600,00  

2.380,00  

b) powyżej 31 ton  

2.230,00  

2.380,00  

- ciągniki trzyosiowe  

 

 

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie  

2.376,00  

2.380,00  

b) powyżej 36 ton  

3.076,00  

3.076,00  

5.   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

a)   od 7   ton do poniżej 12 ton   536,00  

6.   Od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

 

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

-przyczepy, naczepy jednoosiowe  

 

 

a)   nie   mniej   niż   12   ton i   powyżej  

1.196,00  

1.282,00  

- przyczepy, naczepy dwuosiowe  

 

 

a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie  

1.290,00  

1.450,00  

b) pow. 36 ton  

2.086,00  

2.294,00  

- przyczepy, naczepy trzyosiowe  

 

 

a)   nie   mniej   niż   12   ton   do   36   ton   włącznie  

1.262,00  

1.354,00  

b) pow. 36 ton  

2.086,00  

2.294,00  

7.   Od autobusów  

a)   mniej niż 30 miejsc siedzących   1.136,00  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących   2.280,00  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.  

§   3.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Biuletynie Informacyjnym Gminy Boronów oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr 88/XIII/2011 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 9   listopada 2011 r. w   sprawie podatku od środków transportowych.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Boronowie  


Edward   Czyż

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »