| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/274/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn zmianami/ art. 10, art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych / Dz. U. z   2010r. Nr 95 poz. 613z póź. zm./, art.4 ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych/Dz.U. z   2011, nr 197 poz. 1172 z   póź.zm/,oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r./MP z   2012r., poz.587/,Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013r./MP z   2012r., poz. 743 /.  

Rada Gminy Lipie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:  

1.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej: 1/powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie- 642,00 zł 2/powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie- 744,00 zł 3/powyżej 9,0 t- 1.010,00 zł 4/równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi jezdnych:  

 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów w   tonach  

Rodzaj zawieszenia  

Pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia osi  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w    

2 osie  

12  

13  

856,00 zł  

1010,00 zł  

13  

14  

1.040,00 zł  

1.128.00zł  

14  

15  

1.244,00 zł  

1.295,00 zł  

15  

i więcej  

1.275,00 zł  

1.424,00 zł  

3 osie  

12  

17  

638,00 zł  

914,00 zł  

17  

19  

956,00 zł  

1.232,00 zł  

19  

21  

1.275,00 zł  

1.446,00 zł  

21  

23  

1.594,00 zł  

1.658,00 zł  

23  

25  

1.616,00 zł  

1.785,00 zł  

25  

i więcej  

1.616,00 zł  

1.785,00 zł  

4 osie i   więcej  

12  

25  

1.275,00 zł  

1.594,00 zł  

25  

27  

1.860,00 zł  

2.052,00 zł  

27  

29  

2.392,00 zł  

2.520,00 zł  

29  

31  

2.448,00 zł  

2.698,00 zł  

31  

i więcej  

2.448,00 zł  

2.698,00 zł  

2.                 Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 1/                 od 3,5 t i   poniżej 12 t                 - 1.190.00 zł 2/                 równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi jezdnych  

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w   tonach  

Rodzaj zawieszenia  

Pneumatyczne lub równoważne  

Inny system  
zawieszenia  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w    

2 osie  

12  

18  

958,00 zł  

1.062,00 zł  

18  

25  

1.275,00 zł  

1.297,00 zł  

25  

31  

1.622,00 zł  

1.636,00 zł  

31  

i więcej  

1.934,00 zł  

2.092,00 zł  

3 osie  

12  

40  

1.934,00 zł  

1.956.00 zł  

40  

i więcej  

2.540,00 zł  

2.740,00zł  

3.   Od przyczepy i   naczepy, która łącznie z   pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę                 całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 350,00 zł  

4.   Od przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w   tonach  

Rodzaj zawieszenia  
 

Pneumatyczne lub równoważne  

Inny system  
zawieszenia  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Stawka podatku w    
 

1 oś  
 

12  

18  

276,00 zł  

286,00 zł  

18  

25  

346,00 zł  

361,00 zł  

25  

i więcej  

578,00 zł  

635,00 zł  

2 osie  
 

12  

28  

338,00 zł  

456,00 zł  

28  

33  

850,00 zł  

956,00 zł  

33  

38  

1.296,00 zł  

1.466.00 zł  

38  

i więcej  

1.700,00 zł  

1.934,00 zł  


3 osie  
 

12  

38  

924,00 zł  

1.062.00 zł  

38  

i więcej  

1.275,00 zł  

1.466,00 zł  

5.   Od autobusów o   liczbie miejsc do siedzenia : 1/mniej niż 30 miejsc- 945,00 zł 2/równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1.880,00 zł  

§   2.   Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane wyłącznie do celów dowożenia dzieci i   młodzieży do szkół.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XVIII/106/2011 Rady Gminy Lipie z   dnia 28 października 2011r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »