| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 130/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerklany

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1   i art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Dokonać zmiany Statutu Gminy Świerklany stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr II/6/02 z   dnia 02 grudnia 2002r., w   ten sposób, że:  

1.   § 3   otrzymuje brzmienie: „Niniejszy statut wypełnia postanowienia zawarte w   ustawie z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późniejszymi zmianami) oraz w   ustawie z   dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z   późniejszymi zmianami)”.  

2.   W § 11 użyte w   różnej liczbie i   przypadku słowo „obywatel” zastępuje się użytym w   odpowiedniej liczbie i   przypadku słowem „każdy”.  

3.   W § 38 dodaje się następujące zapisy:  

1)   Gospodarka finansowa sołectwa może być również prowadzona na zasadach określonych w   ustawie o   funduszu sołeckim.  

2)   Warunki przyznania w   danym roku budżetowym środków z   funduszu sołeckiego określa ustawa o   funduszu sołeckim.  

4.   W załączniku nr 6   do Statutu pkt 4   otrzymuje brzmienie: „Gminny Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w   Świerklanach”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »