| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 130/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerklany

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1   i art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z   2001r. z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Dokonać zmiany Statutu Gminy Świerklany stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr II/6/02 z   dnia 02 grudnia 2002r., w   ten sposób, że:  

1.   § 3   otrzymuje brzmienie: „Niniejszy statut wypełnia postanowienia zawarte w   ustawie z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późniejszymi zmianami) oraz w   ustawie z   dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z   późniejszymi zmianami)”.  

2.   W § 11 użyte w   różnej liczbie i   przypadku słowo „obywatel” zastępuje się użytym w   odpowiedniej liczbie i   przypadku słowem „każdy”.  

3.   W § 38 dodaje się następujące zapisy:  

1)   Gospodarka finansowa sołectwa może być również prowadzona na zasadach określonych w   ustawie o   funduszu sołeckim.  

2)   Warunki przyznania w   danym roku budżetowym środków z   funduszu sołeckiego określa ustawa o   funduszu sołeckim.  

4.   W załączniku nr 6   do Statutu pkt 4   otrzymuje brzmienie: „Gminny Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w   Świerklanach”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »