| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 131/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/03 Rady Gminy Świerklany z dnia 22.04.2003r. w sprawie Statutu Sołectwa Jankowice

Na podstawie art. 35 ust. 1   i ust.3, art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591, z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 4   ust. 1   oraz art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Dokonać zmiany Statutu Sołectwa Jankowice przyjętego Uchwałą Rady Gminy Świerklany Nr VIII/50/03 z   dnia 22.04.2003r. w   ten sposób, że w   załączniku do uchwały w   rozdziale IV po § 26 dodano § 26a w   brzmieniu:  

1.   Gospodarka finansowa sołectwa może być również prowadzona na zasadach określonych w   ustawie o   funduszu sołeckim.  

2.   Warunki przyznania w   danym roku budżetowym środków z   funduszu sołeckiego określa ustawa, o   której mowa w   punkcie 1.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »