| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 131/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/03 Rady Gminy Świerklany z dnia 22.04.2003r. w sprawie Statutu Sołectwa Jankowice

Na podstawie art. 35 ust. 1   i ust.3, art. 40 ust. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591, z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 4   ust. 1   oraz art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Dokonać zmiany Statutu Sołectwa Jankowice przyjętego Uchwałą Rady Gminy Świerklany Nr VIII/50/03 z   dnia 22.04.2003r. w   ten sposób, że w   załączniku do uchwały w   rozdziale IV po § 26 dodano § 26a w   brzmieniu:  

1.   Gospodarka finansowa sołectwa może być również prowadzona na zasadach określonych w   ustawie o   funduszu sołeckim.  

2.   Warunki przyznania w   danym roku budżetowym środków z   funduszu sołeckiego określa ustawa, o   której mowa w   punkcie 1.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »