| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 146/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odłączenia sołectwa Jankowice od Gminy Świerklany i utworzenia z tego sołectwa Gminy Jankowice

Na podstawie art.17 ust.1, art. 18, art. 19, art. 21 ustawy z   dnia 15 września 2000r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 985 z   późniejszymi zmianami)) i   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. ze zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Przeprowadzić referendum w   sprawie odłączenia sołectwa Jankowice od Gminy Świerklany i   utworzenia z   tego sołectwa Gminy Jankowice.  

§   2.   Ustalić następującą treść pytania referendum:  

Czy jesteś za odłączeniem Sołectwa Jankowice od Gminy Świerklany i   za utworzeniem z   tego sołectwa Gminy Jankowice. .

§   3.   Ustalić termin przeprowadzenia referendum na dzień 06 stycznia 2013 roku.  

§   4.   Ustalić wzór karty do głosowania oraz wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w   alfabecie Braille’a, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustalić kalendarz czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia. Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 146/XXI/12    
Rady Gminy Świerklany    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 146/XXI/12    
Rady Gminy Świerklany    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  
związanych z   przeprowadzeniem referendum w   sprawie odłączenia Sołectwa Jankowice od Gminy Świerklany i   za utworzeniem z   tego Sołectwa Gminy Jankowice  

 

Termin wykonania czynności  
referendalnej   1)  

Treść czynności referendalnej  

z dniem  
25 października 2012 r.  

- rozpoczęcie kampanii referendalnej  

do 7   grudnia 2012r.  

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Wójta Gminy Świerklany o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i   o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

do 12 grudnia 2012 r.  

- powołanie przez Radę Gminy Świerklany Gminnej Komisji ds. Referendum w   Świerklanach,  

do 16 grudnia 2012 r.  

- sporządzenie w   Urzędzie Gminy Świerklany spisu osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
- powołanie przez Gminną Komisję ds. Referendum w   Świerklanach obwodowych komisji ds. referendum,  
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Świerklany przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,  

do 23 grudnia 2012 r.  

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Świerklany przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille´a,  

do 27 grudnia 2012 r.  

- składanie wniosków do Wójta Gminy Świerklany o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,  

4 stycznia 2013 r.  
o godz. 24   00  

- zakończenie kampanii referendalnej,  

5 stycznia 2013 r.  

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  

6 stycznia 2013 r.  
od godz. 7   00   do 21   00  

- głosowanie  

1)   Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PRACUJ W UNII

wszystko o pracy w Unii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »