| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 146/XXI/12 Rady Gminy Świerklany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odłączenia sołectwa Jankowice od Gminy Świerklany i utworzenia z tego sołectwa Gminy Jankowice

Na podstawie art.17 ust.1, art. 18, art. 19, art. 21 ustawy z   dnia 15 września 2000r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88 poz. 985 z   późniejszymi zmianami)) i   art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. ze zmianami)  

Rada Gminy Świerklany  
uchwala:  

§   1.   Przeprowadzić referendum w   sprawie odłączenia sołectwa Jankowice od Gminy Świerklany i   utworzenia z   tego sołectwa Gminy Jankowice.  

§   2.   Ustalić następującą treść pytania referendum:  

Czy jesteś za odłączeniem Sołectwa Jankowice od Gminy Świerklany i   za utworzeniem z   tego sołectwa Gminy Jankowice. .

§   3.   Ustalić termin przeprowadzenia referendum na dzień 06 stycznia 2013 roku.  

§   4.   Ustalić wzór karty do głosowania oraz wzór nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w   alfabecie Braille’a, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustalić kalendarz czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia. Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany  


Włodzimierz   Barwinek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 146/XXI/12    
Rady Gminy Świerklany    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 146/XXI/12    
Rady Gminy Świerklany    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  
związanych z   przeprowadzeniem referendum w   sprawie odłączenia Sołectwa Jankowice od Gminy Świerklany i   za utworzeniem z   tego Sołectwa Gminy Jankowice  

 

Termin wykonania czynności  
referendalnej   1)  

Treść czynności referendalnej  

z dniem  
25 października 2012 r.  

- rozpoczęcie kampanii referendalnej  

do 7   grudnia 2012r.  

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Wójta Gminy Świerklany o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i   o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

do 12 grudnia 2012 r.  

- powołanie przez Radę Gminy Świerklany Gminnej Komisji ds. Referendum w   Świerklanach,  

do 16 grudnia 2012 r.  

- sporządzenie w   Urzędzie Gminy Świerklany spisu osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
- powołanie przez Gminną Komisję ds. Referendum w   Świerklanach obwodowych komisji ds. referendum,  
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Świerklany przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego,  

do 23 grudnia 2012 r.  

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Świerklany przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille´a,  

do 27 grudnia 2012 r.  

- składanie wniosków do Wójta Gminy Świerklany o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,  

4 stycznia 2013 r.  
o godz. 24   00  

- zakończenie kampanii referendalnej,  

5 stycznia 2013 r.  

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  

6 stycznia 2013 r.  
od godz. 7   00   do 21   00  

- głosowanie  

1)   Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Śniady

Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, sprzedaży i marketingu. Specjalistka w zakresie organizowania polityki personalnej w nowo powstających firmach. Zdobywała doświadczenie w organizacjach w trakcie restrukturyzacji, przejęć, połączeń, rozpoczynania działalności i dynamicznego rozwoju, w różnych środowiskach i kulturach, a także systemach organizacyjnych. Od 2005 roku współzałożyciel i Partner Zarządzający w Evolution the Human Capital Company. Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w działach personalnych w Europie i Azji, w firmach odnoszących rynkowe sukcesy: ORFE, Avon Cosmetics, Ving, World Bank, Wizz Air. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia mentorów „PROMENTOR”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Charkowskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Dzięki swemu doświadczeniu doskonale rozumie biznesową funkcję HR, umiejętnie przekłada cele biznesowe na strategię personalną, efektywnie dostosowuje metodologię i wybór narzędzi do konkretnych zadań. Zawsze pozytywna wobec życia, posiada umiejętność wywierania pozytywnego i mobilizującego wpływu na innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »