| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Lipie

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipie

Na podstawie art. 16 ust 3   i ust 4   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011r nr 197 poz.1172 z   póź.zm.)  

Rada Gminy Lipie  
obwieszcza co następuje :  

§   1.   Ogłasza w   załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z   dnia 30 grudnia 2002 r w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipie ( Dz.Urz. Woj. Śl nr 14 poz. 463 ) uwzględniający zmiany wprowadzone :  

1.   Uchwałą nr XXI/141/2004 Rady Gminy Lipie z   dnia 10 listopada 2004 roku w   sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.  

2.   Uchwałą nr XXV /179/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 27 kwietnia 2012 r w   sprawie zmiany statutu Gminy Lipie  

3.   Uchwałą nr XXVII/220/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 22 czerwca 2012 r w   sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/2012 Rady Gminy Lipie Tekst jednolity uchwały nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z   dnia 30 grudnia 2002 w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik   do Obwieszczenia  
Rady Gminy Lipie    
z dnia 9   listopada 2012 r.  
 

Uchwała Nr III/28/2002  
Rady Gminy Lipie  
z dnia 30 grudnia 2002 roku  

w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Lipie  

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 1,   art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami Dz. U. Nr 23, poz. 220 z   2002 r.; Dz. U. 62, poz. 558 z   2002 r.; Dz. U. Nr 113 poz. 984 z   2002 r.) oraz art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 ze zmianami Dz. U. z   2001 r. Nr 46 poz. 499: Dz. U. z   2002 r. Nr 74, poz. 676: Nr 113 poz. 984)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala co następuje:  

§   1.   Uchwala się Statut Gminy w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Statut Gminy uchwalony uchwała Rady Gminy Lipie z   dnia 26 czerwca 1996 roku Nr 107/XX/96 z   późniejszymi zmianami.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Lipie
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Lipie
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Lipie
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »