| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Lipie

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipie

Na podstawie art. 16 ust 3   i ust 4   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2011r nr 197 poz.1172 z   póź.zm.)  

Rada Gminy Lipie  
obwieszcza co następuje :  

§   1.   Ogłasza w   załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z   dnia 30 grudnia 2002 r w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipie ( Dz.Urz. Woj. Śl nr 14 poz. 463 ) uwzględniający zmiany wprowadzone :  

1.   Uchwałą nr XXI/141/2004 Rady Gminy Lipie z   dnia 10 listopada 2004 roku w   sprawie zmiany Statutu Gminy Lipie.  

2.   Uchwałą nr XXV /179/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 27 kwietnia 2012 r w   sprawie zmiany statutu Gminy Lipie  

3.   Uchwałą nr XXVII/220/2012 Rady Gminy Lipie z   dnia 22 czerwca 2012 r w   sprawie zmiany uchwały nr XXV/179/2012 Rady Gminy Lipie Tekst jednolity uchwały nr III/28/2002 Rady Gminy Lipie z   dnia 30 grudnia 2002 w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipie stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik   do Obwieszczenia  
Rady Gminy Lipie    
z dnia 9   listopada 2012 r.  
 

Uchwała Nr III/28/2002  
Rady Gminy Lipie  
z dnia 30 grudnia 2002 roku  

w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Lipie  

Na podstawie art. 18 ust 2   pkt 1,   art. 22 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami Dz. U. Nr 23, poz. 220 z   2002 r.; Dz. U. 62, poz. 558 z   2002 r.; Dz. U. Nr 113 poz. 984 z   2002 r.) oraz art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 ze zmianami Dz. U. z   2001 r. Nr 46 poz. 499: Dz. U. z   2002 r. Nr 74, poz. 676: Nr 113 poz. 984)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala co następuje:  

§   1.   Uchwala się Statut Gminy w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Statut Gminy uchwalony uchwała Rady Gminy Lipie z   dnia 26 czerwca 1996 roku Nr 107/XX/96 z   późniejszymi zmianami.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Lipie
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Lipie
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Lipie
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »