| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/252/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1   i 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związkuz art. 94 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 6   września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolityDz. U. z   2008r. Nr 45, poz. 271z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii wójtów gmin, prezydenta, burmistrzów miast z   terenu Powiatu Wodzisławskiego i   Śląskiej Izby Aptekarskiejoraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   przepisie art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010r., Nr 234, poz. 1536z późn. zm.), Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w   Wodzisławiu Śląskim oraz mieszkańcami Powiatu Wodzisławskiego  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego;  

1)   od poniedziałku do soboty, z   wyjątkiem świąt i   innych dni wolnych od pracy,w godzinach pomiędzy 7 00 a 24 00 ,  

2)   w niedziele w   godzinach pomiędzy 9 00 a 19 00 ,  z   zastrzeżeniem postanowień ust. 2.  

2.   Uwzględniając potrzeby lokalnej społeczności apteka ogólnodostępna może:  

1)   działać w   systemie pracy całodobowej,  

2)   zróżnicować dni i   godziny otwarcia apteki w   ramach rozkładu ustalonego w   ust. 1, z   tym że od poniedziałku do piątku czas pracy apteki ogólnodostępnej nie może być krótszy niż 6   godzin dziennie.  

§   2.   1.   Ustala się, iż całodobowy dostęp do usług aptekarskich dla mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego zapewniają apteki całodobowe, wskazane w   załączniku Nr 1do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się, iż dostęp do usług aptekarskich dla mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego  
w soboty, niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy zapewnią apteki ogólnodostępne zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XI/131/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 27 października 2011 roku w   sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wodzisławskiego na rok 2012.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/252/2012    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

APTEKI CAŁODOBOWE  

NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

Całodobowy dostęp do świadczeń aptecznych, nie wyłączając sobót, niedziel, świąt  
i innych dni wolnych od pracy dla mieszkańców całego Powiatu Wodzisławskiego zapewnia:  

1.   Apteka ,,VIVAX” 44 - 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 18 (tel. 32 455-25-52),  

2.   Apteka „Eskulap” 44 - 300 Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 55 (tel. 32   455-64-01).  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/252/2012    
Rady Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE PEŁNIĄCE DYŻURY W   SOBOTY, NIEDZIELE, ŚWIĘTA  
ORAZ INNE DNI WOLNE OD PRACY W   ROKU 2013  
NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

Apteki pełnią dyżur w   systemie zmianowym:  

soboty                 dyżur w   aptekach rozpoczyna się od godziny 14 00 do 9 00 w niedzielę,  

niedziele, święta, inne dni wolne od pracydyżur rozpoczyna się od godziny 9 00 do 8 00 następnego dnia.  

 

STYCZEŃ  

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

1  

Apteka „Pod Jaskółką” - Pszów  

44-370 Pszów  
ul. Andersa 22  

32 453 -04-66  

5  

Apteka „Szczęść Boże”  
 

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 8  

32 457-83-40  

6  

Apteka „Orłowiec”  
 

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

12  

Apteka „Pod Jaskółką” – Rydułtowy  

44-280 Rydułtowy  
ul. Plebiscytowa 48  

32 457-82-86  

13  

Apteka „Św. Kamila”  
 

44-280 Rydułtowy  
ul. Ofiar Terroru 3  

32   457-86-39  

19  

Apteka „Validus”  
 

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 2  

32   453-15-69  

20  

Apteka „Ema”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 32d  

32 456-70-61  

26  

Apteka „Mariańska”  
 

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

27  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

 

LUTY  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

2  

Apteka „Pod Jaskółką” – Radlin  

44-310 Radlin  
ul. Orkana 6  

32   457-16 -87  

3  

Apteka „VIVAX IV”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Tetmajera 150  

32   457-75-99  

9  

Apteka Bilsko Ciebie  

44-370 Pszów  
ul. R. Traugutta 9  

32   455 70 59  

10  

Apteka „Zdrowie”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Obywatelska 26  

32   457-74-00  

16  

Apteka Twoja  

44-370 Pszów  
Ul. Traugutta 52  

32   453 16 94  

17  

Apteka „Na Bema"  

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 52  

32   418 10 17  

23  

Apteka „Na zdrowie”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 26  

32   455 90 75  

24  

Apteka „Mariańska”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

 

MARZEC  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

2  

Apteka Lykos  

44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144  
(Galeria Rydułtowy)  

32   457 69 97/98  

3  

Apteka „Pod Jaskółką” - Pszów  

44-370 Pszów  
ul. Andersa 22  

32 453 -04-66  

9  

Apteka „Szczęść Boże”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 8  

32 457-83-40  

10  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

16  

Apteka „Pod Jaskółką” – Rydułtowy  

44-280 Rydułtowy  
ul. Plebiscytowa 48  

32 457-82-86  

17  

Apteka „Św. Kamila”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Ofiar Terroru 3  

32   457-86-39  

23  

Apteka „Validus”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 2  

32   453-15-69  

24  

Apteka „Ema”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 32d  

32 456-70-61  

30  

Apteka „Mariańska”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

31  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

 

KWIECIEŃ  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

1  

Apteka „Pod Jaskółką” – Radlin  

44-310 Radlin  
ul. Orkana 6  

32   457-16 -87  

6  

Apteka „VIVAX IV”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Tetmajera 150  

32   457-75-99  

7  

Apteka Bilsko Ciebie  

44-370 Pszów  
ul. R. Traugutta 9  

32   455 70 59  

13  

Apteka „Zdrowie”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Obywatelska 26  

32   457-74-00  

14  

Apteka Twoja  

44-370 Pszów  
Ul. Traugutta 52  

32   453 16 94  

20  

Apteka „Na Bema „  

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 52  

32   418 10 17  

21  

Apteka „Na zdrowie”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 26  

32   455 90 75  

27  

Apteka „Mariańska”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

28  

Apteka Lykos  

44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144  
(Galeria Rydułtowy)  

32   457 69 97/98  

 

MAJ  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

1  

Apteka „Pod Jaskółką” - Pszów  

44-370 Pszów  
ul. Andersa 22  

32 453 -04-66  

3  

Apteka „Szczęść Boże”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 8  

32 457-83-40  

4  

Apteka „Orłowiec”  
 

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

5  

Apteka „Pod Jaskółką” – Rydułtowy  

44-280 Rydułtowy  
ul. Plebiscytowa 48  

32 457-82-86  

11  

Apteka „Św. Kamila”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Ofiar Terroru 3  

32   457-86-39  

12  

Apteka „Validus”  
 

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 2  

32   453-15-69  

18  

Apteka „Ema”  
 

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 32d  

32 456-70-61  

19  

Apteka „Mariańska”  
 

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

25  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

26  

Apteka „Pod Jaskółką” – Radlin  

44-310 Radlin  
ul. Orkana 6  

32   457-16 -87  

30  

Apteka „VIVAX IV”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Tetmajera 150  

32   457-75-99  

 

CZERWIEC  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

1  

Apteka Bilsko Ciebie  

44-370 Pszów  
ul. R. Traugutta 9  

32   455 70 59  

2  

Apteka „Zdrowie”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Obywatelska 26  

32   457-74-00  

8  

Apteka Twoja  

44-370 Pszów  
Ul. Traugutta 52  

32   453 16 94  

9  

Apteka „Na Bema „  

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 52  

32   418 10 17  

15  

Apteka „Na zdrowie”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 26  

32   455 90 75  

16  

Apteka „Mariańska”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

22  

Apteka Lykos  

44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144  
(Galeria Rydułtowy)  

32   457 69 97/98  

23  

Apteka „Pod Jaskółką” - Pszów  

44-370 Pszów  
ul. Andersa 22  

32 453 -04-66  

29  

Apteka „Szczęść Boże”  
 

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 8  

32 457-83-40  

30  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

 

LIPIEC  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

6  

Apteka „Pod Jaskółką” – Rydułtowy  

44-280 Rydułtowy  
ul. Plebiscytowa 48  

32 457-82-86  

7  

Apteka „Św. Kamila”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Ofiar Terroru 3  

32   457-86-39  

13  

Apteka „Validus”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 2  

32   453-15-69  

14  

Apteka „Ema”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 32d  

32 456-70-61  

20  

Apteka „Mariańska”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

21  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

27  

Apteka „Pod Jaskółką” – Radlin  

44-310 Radlin  
ul. Orkana 6  

32   457-16 -87  

28  

Apteka „VIVAX IV”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Tetmajera 150  

32   457-75-99  

 

SIERPIEŃ  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

3  

Apteka Bilsko Ciebie  

44-370 Pszów  
ul. R. Traugutta 9  

32   455 70 59  

4  

Apteka „Zdrowie”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Obywatelska 26  

32   457-74-00  

10  

Apteka Twoja  

44-370 Pszów  
Ul. Traugutta 52  

32   453 16 94  

11  

Apteka „Na Bema „  

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 52  

32   418 10 17  

15  

Apteka „Na zdrowie”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 26  

32   455 90 75  

17  

Apteka „Mariańska”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

18  

Apteka Lykos  

44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144  
(Galeria Rydułtowy)  

32   457 69 97/98  

24  

Apteka „Pod Jaskółką” - Pszów  

44-370 Pszów  
ul. Andersa 22  

32 453 -04-66  

25  

Apteka „Szczęść Boże”  
 

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 8  

32 457-83-40  

31  

Apteka „Orłowiec”  
 

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

 

WRZESIEŃ  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

1  

Apteka „Pod Jaskółką” – Rydułtowy  

44-280 Rydułtowy  
ul. Plebiscytowa 48  

32 457-82-86  

7  

Apteka „Św. Kamila”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Ofiar Terroru 3  

32   457-86-39  

8  

Apteka „Validus”  
 

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 2  

32   453-15-69  

14  

Apteka „Ema”  
 

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 32d  

32 456-70-61  

15  

Apteka „Mariańska”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

21  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

22  

Apteka „Pod Jaskółką” – Radlin  

44-310 Radlin  
ul. Orkana 6  

32   457-16 -87  

28  

Apteka „VIVAX IV”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Tetmajera 150  

32   457-75-99  

29  

Apteka Bilsko Ciebie  

44-370 Pszów  
ul. R. Traugutta 9  

32   455 70 59  

 

PAŻDZIERNIK  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

5  

Apteka „Zdrowie”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Obywatelska 26  

32   457-74-00  

6  

Apteka Twoja  

44-370 Pszów  
Ul. Traugutta 52  

32   453 16 94  

12  

Apteka „Na Bema „  

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 52  

32   418 10 17  

13  

Apteka „Na zdrowie”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 26  

32   455 90 75  

19  

Apteka „Mariańska”  
 

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

20  

Apteka Lykos  

44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144  
(Galeria Rydułtowy)  

32   457 69 97/98  

26  

Apteka „Pod Jaskółką” - Pszów  

44-370 Pszów  
ul. Andersa 22  

32 453 -04-66  

27  

Apteka „Szczęść Boże”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 8  

32 457-83-40  

 

LISTOPAD  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

1  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

2  

Apteka „Pod Jaskółką” – Rydułtowy  

44-280 Rydułtowy  
ul. Plebiscytowa 48  

32 457-82-86  

3  

Apteka „Św. Kamila”  
 

44-280 Rydułtowy  
ul. Ofiar Terroru 3  

32   457-86-39  

9  

Apteka „Validus”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 2  

32   453-15-69  

10  

Apteka „Ema”  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 32d  

32 456-70-61  

11  

Apteka „Mariańska”  
 

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

16  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

17  

Apteka „Pod Jaskółką” – Radlin  

44-310 Radlin  
ul. Orkana 6  

32   457-16 -87  

23  

Apteka „VIVAX IV”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Tetmajera 150  

32   457-75-99  

24  

Apteka Bilsko Ciebie  

44-370 Pszów  
ul. R. Traugutta 9  

32   455 70 59  

30  

Apteka „Zdrowie”  

44-280 Rydułtowy  
ul. Obywatelska 26  

32   457-74-00  

 

GRUDZIEŃ  
 

 

Dzień  

Nazwa apteki  

Adres  

Numer telefonu  

1  

Apteka Twoja  

44-370 Pszów  
Ul. Traugutta 52  

32   453 16 94  

7  

Apteka „Na Bema „  

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 52  

32   418 10 17  

8  

Apteka „Na zdrowie”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 26  

32   455 90 75  

14  

Apteka „Mariańska  

44-310 Radlin  
ul. Korfantego 77  

32 455-82-00  

15  

Apteka Lykos  

44-280 Rydułtowy  
ul. Raciborska 144  
(Galeria Rydułtowy)  

32   457 69 97/98  

21  

Apteka „Pod Jaskółką” - Pszów  

44-370 Pszów  
ul. Andersa 22  

32 453 -04-66  

22  

Apteka „Szczęść Boże”  
 

44-280 Rydułtowy  
ul. Bema 8  

32 457-83-40  

25  

Apteka „Orłowiec”  

44-280 Rydułtowy  
Oś. Orłowiec 20a  

32 457-70-84  

26  

Apteka „Pod Jaskółką” – Rydułtowy  

44-280 Rydułtowy  
ul. Plebiscytowa 48  

32 457-82-86  

28  

Apteka „Św. Kamila”  
 

44-280 Rydułtowy  
ul. Ofiar Terroru 3  

32   457-86-39  

29  

Apteka „Validus”  

44-370 Pszów  
ul. Traugutta 2  

32   453-15-69  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »