| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 179/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. 2012.587), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje  

§ 1.  

Ustala się wysokość stawek w   podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dębowiec:  

1)   od gruntów:  

 

a)  

od 1   m 2 powierzchni gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  

0,84zł  

b)  

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1   ha powierzchni  

4,51zł  

c)  

od 1   m 2 gruntów pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

0,43zł  

d)  

od 1   m 2 gruntów oznaczonych w   ewidencji gruntów jako „dr”  

0,07zł  

2)   od budynków lub ich części:  

 

a)  

od 1   m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych  

0,70zł  

b)  

od 1   m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

22,50zł  

c)  

od 1   m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

10,65zł  

d)  

od 1   m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  

4,63zł  

e)  

od 1   m 2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

7,36zł  

3)   od budowli - 2% wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

§ 2.  

Podatek jest płatny w   ustawowych terminach płatności.  

§ 3.  

Traci moc uchwała nr 94/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 7   listopada 2011 r. w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 284, poz. 4755).  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »