| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/168/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.   j.   Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6c ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.   j. Dz. U. z   2012r., poz. 391), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20   lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.   j.   Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz.   1172 ze zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z   dnia 21   kwietnia 2011r. w   sprawie zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Jaworze,  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Postanawia się o   odbieraniu z   dniem 1   lipca 2013 r. opadów komunalnych od właściceli nieruchomości, na   których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »