| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/531/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 30 października 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z   późn.   zm.),  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   W UCHWALE Nr IX/147/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z   dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 190, poz. 3554) w   sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w   Mikołowie, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustalić Statut Żłobka Miejskiego w   Mikołowie z   siedzibą przy ul.   Krakowskiej 30 w   Mikołowie w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały”;  

2)   § 1   załącznika do Uchwały otrzymuje brzmienie:                 "§ 1.1. Żłobek Miejski w   Mikołowie im. Tadeusza Więcka, zwany dalej "Żłobkiem", jest jednostką budżetową i   działa jako jednostka organizacyjna Miasta Mikołów.  

2.   Nazwa Żłobka brzmi: "Żłobek Miejski w   Mikołowie im. Tadeusza Więcka".  

3.   Siedziba Żłobka mieści się w   Mikołowie przy ul. Krakowskiej 30".  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   „Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »