| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013

Działając na podstawie art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatku i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012r., poz. 587) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (M. P. z   dnia 12 października 2012r., poz. 743)w związku z   art. 18 ust.2 pkt 8   i art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust.1 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Węgierska Górka, uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

powyżej  3,5  do 5,5 włącznie  

powyżej 5,5  do 9,0  włącznie  

powyżej 9,0 i   poniżej 12,0  


765,00 zł  


1 300,00 zł  


1 565,00 zł  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

nie mniej niż  

mniej niż  

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

inny system zawieszenia osi  

 

2 osie  

stawka podatku w   złotych  

12  

13  
 

1 769,00  

1 902,00  

13  

14  
 

1 770,00  

1 905,00  

14  

15  
 

2 242,00  

2 515,00  

15  

 

2 243,00  

2 517,00  

 

3 osie  

stawka podatku w   złotych  

12  

17  
 

2 105,00  

2 242,00  

17  

19  
 

2 311,00  

2 446,00  

19  

21  
 

2 312,00  

2 447,00  

21  

23  
 

2 313,00  

2 448,00  

23  

25  
 

2 515,00  

2 583,00  

25  

 

2 517,00  

2 584,00  

 

4 osie i   więcej  

stawka podatku w   złotych  

12  

25  
 

2 378,00  

2 515,00  

25  

27  
 

2 515,00  

2 650,00  

27  

29  
 

2 517,00  

2 652,00  

29  

31  
 

2 583,00  

3 007,00  

31  

 

2 886,00  

3 008,00  

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej do 7, 00 ton  
włącznie  


1 563,00 zł  

Ciągniki o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7, 00  ton i   poniżej 12 ton włącznie  


1 801,00 zł  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

nie mniej niż  

mniej niż  

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

inny system zawieszenia osi  

 

2 osie  

stawka podatku w   złotych  

12  
 

18  

1 902,00  

2 039,00  

18  
 

25  

1 903,00  

2 175,00  

25  
 

31  

2   039,00  

2 176,00  

31  
 

 

2 311,00  

2 339,00  

 

3 osie i   więcej  

stawka podatku w   złotych  

12  
 

40  

2 039,00  

2 175,00  

40  
 

 

2 446,00  

3 025,00  

3)   przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1   088,00 zł,  

4)   przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

nie mniej niż  

mniej niż  

zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

inny system zawieszenia osi  

 

1 oś  

stawka podatku w   złotych  

12  
 

18  

951,00  

1 088,00  

18  
 

25  

952,00  

1 089,00  

25  
 

 

1 223,00  

1 360,00  

 

2 osie  

stawka podatku w   złotych  

12  
 

28  

1 155,00  

1 292,00  

28  
 

33  

1   292,00  

1 360,00  

33  
 

38  

1 496,00  

1 638,00  

38  
 

 

1 631,00  

1 896,00  

 

3 osie i   więcej  

stawka podatku w   złotych  

12  
 

38  

1 631,00  

1 833,00  

38  

 

1 632,00  

2 040,00  
 

5)   od autobusu w   zależności od liczby miejsc siedzących:  

 

mniej niż 30 miejsc  

równej lub więcej niż 30 miejsc  


1 149,00  


1 408,00  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr X/82/2011 z   dnia 31 październik 2011r. Rady Gminy Węgierska Górka w   sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok.    

§   4.   1.   Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w   sołectwach wchodzących w   skład gminy oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »