| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12b oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. /M.P. z dnia
14 sierpnia 2012r. poz.587/oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków  transportowych obowiązujących w 2013r.
/M.P. z dnia 12 października 2012r. poz. 743/, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

1) Stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

2) Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

3) Zobowiązać Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o opublikowanie treści uchwały

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/250/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie - 398 zł

b) powyżej 5,5 do 9 ton włącznie - 522 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 598 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych wg osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

15

730

15

1.648

3 osie

12

15

330

15

18

668

18

21

868

21

23

1.332

23

2.080

4 osie i więcej

12

18

886

18

21

954

21

23

1.026

23

27

1.372

27

29

2.178

29

3.096

2 . od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

                                                                                                                             

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 542 zł                            

b) równej lub wyższej niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych wg osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

25

638

25

31

1.214

31

36

2.392

36

2.550

3 osie

12

40

2.270

40

3.096

2. przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają maksymalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 358 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych wg osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

428

25

742

2 osie

12

25

408

25

28

410

28

33

1.122

33

38

1.700

38

2.240

3 osie

12

36

1.244

36

38

1.266

38

1.688

4. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy:

liczba miejsc siedzących

stawka podatku w złotych

mniej niż 30

892

30 lub więcej

1.266

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »