| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/250/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12b oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. /M.P. z dnia
14 sierpnia 2012r. poz.587/oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków  transportowych obowiązujących w 2013r.
/M.P. z dnia 12 października 2012r. poz. 743/, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

1) Stawki podatku od środków transportowych w wysokości określonej w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

2) Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

3) Zobowiązać Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o opublikowanie treści uchwały

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/250/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 20 listopada 2012 r.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie - 398 zł

b) powyżej 5,5 do 9 ton włącznie - 522 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 598 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych wg osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

15

730

15

1.648

3 osie

12

15

330

15

18

668

18

21

868

21

23

1.332

23

2.080

4 osie i więcej

12

18

886

18

21

954

21

23

1.026

23

27

1.372

27

29

2.178

29

3.096

2 . od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

                                                                                                                             

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 542 zł                            

b) równej lub wyższej niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych wg osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

25

638

25

31

1.214

31

36

2.392

36

2.550

3 osie

12

40

2.270

40

3.096

2. przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają maksymalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 358 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych wg osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

428

25

742

2 osie

12

25

408

25

28

410

28

33

1.122

33

38

1.700

38

2.240

3 osie

12

36

1.244

36

38

1.266

38

1.688

4. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy:

liczba miejsc siedzących

stawka podatku w złotych

mniej niż 30

892

30 lub więcej

1.266

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »