| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządkuw gminach (Dz.U. z   2012 r., poz.391 z   późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2   pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

1.   Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   wysokości określonej w   odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzów:  

a)   za styczeń i   luty do 15 lutego każdego roku,  

b)   za marzec i   kwiecień do 15 kwietnia każdego roku,  

c)   za maj i   czerwiec do 15 czerwca każdego roku,  

d)   za lipiec i   sierpień 15 sierpnia każdego roku,  

e)   za wrzesień i   październik do 15 października każdego roku,  

f)   za listopad i   grudzień do 15 grudnia każdego roku.  

2.   Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w   terminie do 15 sierpnia 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.  

3.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się, z   góry do 15-go dnia drugiegoi miesiąca, w   którym świadczy się usługę bez wezwania.  

4.   Właściciele nieruchomości, na których w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały:  

1)   nie zamieszkują mieszkańcy,  

2)   nie powstają odpady komunalne,  

-   zobowiązani są uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   wysokości określonej w   odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzów, w   terminie do 15-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w   którym pierwszy mieszkaniec zamieszkał na danej nieruchomości albo powstały na danej nieruchomości odpady komunalne.  

5.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości, określonej w   odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzów, uiszcza się w   terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nastąpiła zmiana.  

6.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy gminy Chorzów lub gotówką w   kasie Urzędu Miasta Chorzów.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w     życie w   dniu 1     lipca 2013 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »