| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządkuw gminach (Dz.U. z   2012 r., poz.391 z   późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2   pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

1.   Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   wysokości określonej w   odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzów:  

a)   za styczeń i   luty do 15 lutego każdego roku,  

b)   za marzec i   kwiecień do 15 kwietnia każdego roku,  

c)   za maj i   czerwiec do 15 czerwca każdego roku,  

d)   za lipiec i   sierpień 15 sierpnia każdego roku,  

e)   za wrzesień i   październik do 15 października każdego roku,  

f)   za listopad i   grudzień do 15 grudnia każdego roku.  

2.   Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić w   terminie do 15 sierpnia 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.  

3.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się, z   góry do 15-go dnia drugiegoi miesiąca, w   którym świadczy się usługę bez wezwania.  

4.   Właściciele nieruchomości, na których w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały:  

1)   nie zamieszkują mieszkańcy,  

2)   nie powstają odpady komunalne,  

-   zobowiązani są uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   wysokości określonej w   odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzów, w   terminie do 15-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w   którym pierwszy mieszkaniec zamieszkał na danej nieruchomości albo powstały na danej nieruchomości odpady komunalne.  

5.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości, określonej w   odrębnej uchwale Rady Miasta Chorzów, uiszcza się w   terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nastąpiła zmiana.  

6.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy gminy Chorzów lub gotówką w   kasie Urzędu Miasta Chorzów.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w     życie w   dniu 1     lipca 2013 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »