| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U.2012.391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 24 kwietnia 2007 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Dębowiec, Rada Gminy Dębowiec postanawia  

§   1.   Określić termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Opłatę, o   której mowa w   § 1, należy wnosić:  

1)   co miesiąc,  

2)   w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w   którym świadczona była usługa odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości,  

3)   przelewem na konto Gminy Dębowiec nr 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »