| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XXII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U.2012.391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 49/VI/07 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 24 kwietnia 2007 r. w   sprawie określenia zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Dębowiec, Rada Gminy Dębowiec postanawia  

§   1.   Określić termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Opłatę, o   której mowa w   § 1, należy wnosić:  

1)   co miesiąc,  

2)   w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w   którym świadczona była usługa odbioru odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości,  

3)   przelewem na konto Gminy Dębowiec nr 76 8126 0007 0000 0127 2000 0010.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »