| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/169/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012r., poz. 391), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 ze   zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr V/41/2011 Rady Gminy Jaworze z   dnia 21 kwietnia 2011r. w   sprawie zasad i   trybu przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Jaworze,  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co nastepuje:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, każdorazowo za okres 2   miesięcy bez wezwania w   terminie do dnia 15 lutego, 15   kwietnia, 15   czerwca, 16   sierpnia, 15   października, 15 grudnia.  

2.   Termin wpłaty pierwszej opłaty ustala się na dzień 16 sierpnia 2013 r.  

3.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą gotówką w   kasie Urzędu Gminy Jaworze lub   bezgótowkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze.  

2.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »