| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6   l   ustawy z   dnia  13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)    

Rada Gminy Krupski Młyn  

u c h w   a l a  

§   1.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, raz na miesiąc, w   terminie do 15 dnia miesiąca, w   którym powstało zobowiązanie.  

2.   W przypadku powstania zobowiązania po 15 dniu miesiąca, opłata wnoszona będzie bez wezwania, w   terminie do końca miesiąca, w   którym powstało zobowiązanie.  

3.   Wysokość opłaty, o   której mowa w   ust.1   zostanie określa odrębną uchwałą.    

4.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust.1   upływa w   dniu 15 lipca 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.    

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą uiszczać na konto bankowe Gminy Krupski Młyn w   BS Tworóg Numer 27 8466 0002 0000 2264 2000 0001 w   następujący sposób:  

1)   przelewem;  

2)   dokonując wpłaty gotówkowej w   BS Tworóg Punkt Kasowy w   Krupskim Młynie, w   innej placówce bankowej lub w   instytucji finansowej świadczącej usługi w   zakresie pośrednictwa finansowego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »