| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 182(XXVI)2012 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Poraj na okręgi wyborcze, ustaleniaich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranychw każdym okręgu

Na podstawie art. 418 § 1   i art. 419 § 2   i § 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i   art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 roku – Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.), i   art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy Poraj działając na wniosek Wójta Gminy Poraj, uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Poraj na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   Numery i   granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik Nr 1   do Uchwały.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr 252(XXXIII)2002 Rady Gminy Poraj z   dnia 29 czerwca 2002 roku w   sprawie okręgów wyborczych w   wyborach do Rady Gminy.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   w sołectwach. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Poraj obejmującej lata 2010-2014.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Poraj  


Katarzyna   Kaźmierczak

 


Załącznik do Uchwały Nr 182(XXVI)2012
Rady Gminy Poraj
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr 182  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »