| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/163/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 Nr 142, poz.1591, z   późn. zm. ) i   art.10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i   opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm. )  

Rada Gminy Chybie  

uchwala:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  


Załącznik do Uchwały Nr XXI/163/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 20 listopada 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok  

1.   Samochody ciężarowe dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

lp  

Rodzaj środka transportowego  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  

powyżej 5,5 t do 9   t włącznie  

powyżej 9   t i   mniej niż 12 t  

 

 

stawka podatku w    

1.  

samochody wyprodukowane w   roku 2008 i   wcześniej  

370  

1100  

1121  

2.  

samochody wyprodukowane po roku 2008  

337  

1043  

1100  

2.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 

lp  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

stawka podatku w    

 

nie mniej niż  

mniej niż  

 

 

 

1.  

2 osie  

1447  

1615  

 

 

2.  

3 osie  

1851  

1964  

 

 

3.  

4 osie i   więcej  

 

nie mniej niż  

mniej niż  

 

 

 

12  

29  

2086  

2491  

 

29  

 

2098  

2752  

3.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton – 1111 zł  

4.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   przyczepą lub naczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  

 

lp  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane na równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

stawka podatku w    

 

nie mniej niż  

mniej niż  

 

1.  

2 osie  

 

12  

31  

1739  

1964  

 

31  

 

1750  

2172  

2.  

3 osie  

 

12  

40  

1739  

2086  

 

40  

 

1997  

2810  

5.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 337 zł  

6.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

lp  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane na równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

stawka podatku w    

 

nie mniej niż  

mniej niż  

 

1.  

1 oś  

 

12  

 

370  

662  

2.  

2 osie  

 

12  

33  

719  

987  

 

33  

38  

987  

1503  

 

38  

 

1335  

1964  

3.  

3 osie  

 

12  

 

1100  

1492  

7.   Autobusy  

 

lp  

Rodzaj środka transportowego  

Liczba miejsc do siedzenia  

mniej niż 30 miejsc  

30 miejsc i   więcej  

 

 

stawka podatku w    

1.  

autobusy wyprodukowane w   roku  

2008 i   wcześniej  

1291  

1515  

2.  

autobusy wyprodukowane po roku 2008  

1167  

1402  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »