| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/163/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 Nr 142, poz.1591, z   późn. zm. ) i   art.10 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i   opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm. )  

Rada Gminy Chybie  

uchwala:  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  


Załącznik do Uchwały Nr XXI/163/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 20 listopada 2012 r.

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok  

1.   Samochody ciężarowe dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

lp  

Rodzaj środka transportowego  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie  

powyżej 5,5 t do 9   t włącznie  

powyżej 9   t i   mniej niż 12 t  

 

 

stawka podatku w    

1.  

samochody wyprodukowane w   roku 2008 i   wcześniej  

370  

1100  

1121  

2.  

samochody wyprodukowane po roku 2008  

337  

1043  

1100  

2.   Samochody ciężarowe o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 

lp  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane za równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

stawka podatku w    

 

nie mniej niż  

mniej niż  

 

 

 

1.  

2 osie  

1447  

1615  

 

 

2.  

3 osie  

1851  

1964  

 

 

3.  

4 osie i   więcej  

 

nie mniej niż  

mniej niż  

 

 

 

12  

29  

2086  

2491  

 

29  

 

2098  

2752  

3.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i   poniżej 12 ton – 1111 zł  

4.   Ciągniki siodłowe i   balastowe przystosowane do używania łącznie z   przyczepą lub naczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton  

 

lp  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane na równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

stawka podatku w    

 

nie mniej niż  

mniej niż  

 

1.  

2 osie  

 

12  

31  

1739  

1964  

 

31  

 

1750  

2172  

2.  

3 osie  

 

12  

40  

1739  

2086  

 

40  

 

1997  

2810  

5.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego- 337 zł  

6.   Przyczepy i   naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

lp  

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie pneumatyczne lub uznane na równoważne  

Inny system zawieszenia osi jezdnych  

stawka podatku w    

 

nie mniej niż  

mniej niż  

 

1.  

1 oś  

 

12  

 

370  

662  

2.  

2 osie  

 

12  

33  

719  

987  

 

33  

38  

987  

1503  

 

38  

 

1335  

1964  

3.  

3 osie  

 

12  

 

1100  

1492  

7.   Autobusy  

 

lp  

Rodzaj środka transportowego  

Liczba miejsc do siedzenia  

mniej niż 30 miejsc  

30 miejsc i   więcej  

 

 

stawka podatku w    

1.  

autobusy wyprodukowane w   roku  

2008 i   wcześniej  

1291  

1515  

2.  

autobusy wyprodukowane po roku 2008  

1167  

1402  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »