| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 19 pkt.1 lit. a   i pkt. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala:  

§   1.   Uchwałą niniejszą Rada Gminy Mierzęcice:  

1)   określa wysokość stawek opłaty targowej,  

2)   określa zasady ustalania i   poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,  

3)   zarządza pobór opłaty targowej w   drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.  

§   2.   Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Mierzęcice w   wysokości:  

1)   ze straganu, namiotu, stołu, itp.:  

a)   za stanowisko do 6   m²: 18,00zł  

b)   za każdy dodatkowy m²: 2,00 zł  

2)   przy sprzedaży z   pojazdów powyżej 3,5 t (samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy samochodowej): 24,00zł  

3)   przy sprzedaży z   pojazdów do 3,5t włącznie (samochodu dostawczego, platformy, przyczepy samochodowej): 18,00zł  

4)   przy sprzedaży z   samochodu osobowego, stoiska do 2m²:12,00zł  

5)   przy sprzedaży z   ręki, wózka ręcznego, stolika do 1m²: 6,00 zł  

§   3.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   4.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

§   5.   1)   Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.  

2)   Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Gminny Ośrodek Kultury w   Mierzęcicach.  

3)   Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o   którym mowa w   ust. 1, za pobór opłaty targowej w   wysokości 10% pobranych i   terminowo odprowadzanych kwot.  

4)   Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gminy Mierzęcice w   dniu jej pobrania.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   7.   1)   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

2)   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mierzęcice.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »