| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/191/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1, art. 20 ust. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 121, poz.844 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r. , poz. 587)  

Rada Miejska Sośnicowice uchwala:  

§   1.   1.   Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice wynosi :  

a)   od budynków mieszkalnych lub ich części 0. 70 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

b)   od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej :  

-   w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10. 24 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

-   wyłącznie w   zakresie usług sportowo-rekreacyjnych 10. 94 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

-   w pozostałym zakresie 21. 94 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

c)   od budynków związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 1. 10 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

d)   od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7. 36 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

e)   od budowli 2   % ich wartości  

f)   od gruntów :  

-   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków) 0. 84 zł za 1   m2 pow.  

-   w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (vide pkt 1c) 0. 84 zł za 1   m2 pow.  

-   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4. 33 zł za 1   ha pow.  

-   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0. 43 zł za 1   m2 pow.  

2.   Podatek płatny jest, w   ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, na konto Urzędu Miejskiego w   Sośnicowicach nr 81 84600008 2001 0000 0909 0001 prowadzone przez BS Sośnicowice.  

3.   Za termin dokonania zapłaty uważa się :  

-   dzień wpłaty w   banku lub placówce pocztowej  

-   dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika  

§   2.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

3.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

4.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XI / 83 / 2011 z   dnia 05 grudnia 2011 r. w   sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »