| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/191/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 5   ust. 1, art. 20 ust. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 121, poz.844 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 02 sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r. , poz. 587)  

Rada Miejska Sośnicowice uchwala:  

§   1.   1.   Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice wynosi :  

a)   od budynków mieszkalnych lub ich części 0. 70 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

b)   od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej :  

-   w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10. 24 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

-   wyłącznie w   zakresie usług sportowo-rekreacyjnych 10. 94 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

-   w pozostałym zakresie 21. 94 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

c)   od budynków związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 1. 10 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

d)   od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7. 36 zł za 1   m2 pow. użytkowej  

e)   od budowli 2   % ich wartości  

f)   od gruntów :  

-   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków) 0. 84 zł za 1   m2 pow.  

-   w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (vide pkt 1c) 0. 84 zł za 1   m2 pow.  

-   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4. 33 zł za 1   ha pow.  

-   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0. 43 zł za 1   m2 pow.  

2.   Podatek płatny jest, w   ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, na konto Urzędu Miejskiego w   Sośnicowicach nr 81 84600008 2001 0000 0909 0001 prowadzone przez BS Sośnicowice.  

3.   Za termin dokonania zapłaty uważa się :  

-   dzień wpłaty w   banku lub placówce pocztowej  

-   dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika  

§   2.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

3.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

4.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XI / 83 / 2011 z   dnia 05 grudnia 2011 r. w   sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »