| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/193/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 10 ust. 1   oraz art. 12b ust. 4, art. 20 ust. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 121, poz. 844 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 roku (M. P. z   dnia 12 października 2012 r. poz. 743), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587)  

Rada Miejska Sośnicowice uchwala:  

§   1.   1.   Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice wynosi :  

1)   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie  

Powyżej 5,5 do 9   włącznie  

Powyżej 9   i poniżej 12  

Stawka podatku w   złotych  

678  

963  

1 238  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub   równoważne  

Inny system zawieszenia  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

2 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

1.358  

1.577  

 

 

 

3 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

23  

23  

1.577  

 

1.807  

1.807  

 

2.037  

 

4 osie i   więcej  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

2.037  

2.716  

2)   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton 1   205 zł  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

2 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

25  

25  

1.358  

 

1.807  

1.577  

 

2.146  

 

3 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

40  

40  

1.807  

 

2.256  

2.037  

 

2.825  

3)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 280 zł.  

4)   Przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

Inny system zawieszenia  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

1 oś  

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

18  

18  

285  

 

504  

504  

 

734  

 

2 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

28  

28  

734  

 

1.358  

964  

 

1.884  

 

3 osie  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

 

38  

38  

1.358  

 

1.577  

1.577  

 

1.807  

5)   Autobusy  

 

Mniej niż 30 miejsc  

Równej lub więcej niż 30 miejsc  

Stawka podatku w   złotych  

1.128  

1.577  

§   2.   1.   Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego w   Sośnicowicach nr 81 84600008 2001 0000 0909 0001 prowadzone przez BS Sośnicowice.  

2.   Za termin dokonania zapłaty uważa się :  

-   dzień wpłaty w   banku lub placówce pocztowej  

-   dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika  

§   3.   1.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowice  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

3.   Uchwała podlega również ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

4.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XI / 84 / 2011 Rady Miejskiej w   Sośnicowicach z   dnia 05 grudnia 2011 w   sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »