| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/434/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 19 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/383/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze - Dzielnicy Helenka

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) – na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze

uchwala:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany w załączniku do ww. Uchwały - Statucie Dzielnicy Helenka Miasta Zabrze:

1) W § 3 wykreślić ust. 3 i 4,

2) W § 9 ust. 2 wykreślić słowa: "w szczególności",

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

"1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, do czasu wyboru jej Przewodniczącego, prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady obecny na posiedzeniu.

2. Przedmiotem pierwszego posiedzenia Rady jest w szczególności dokonanie wyborów, o których mowa w § 4 ust. 2".

4) W § 14 ust. 5 wykreślić słowa: "lub Przewodniczący Rady Miasta".

§ 2. Wprowadzić następującą zmianę w załączniku nr 3 do Statutu Dzielnicy Helenka - Ordynacji wyborczej do organów jednostek pomocniczych Miasta Zabrze:

W § 11 dodać pkt. 16 w brzmieniu:

"16) zwoływanie przez jej przewodniczącego pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady".

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVIII/383/12 zostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »