| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/252/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010r. Nr 95poz. 613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 14 sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. ( M.P. z   2012r. poz. 587)  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala:  

§   1.  

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jasienica:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – 0,70 zł od 1   m 2 powierzchni;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,26 zł od 1   ha powierzchni;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1   m 2 powierzchni.  

2.   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych – 0,64 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

b)   garaży w   budynku mieszkalnym – 0,64 zł od 1m 2 powierzchni  

c)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,03 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,17 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;  

e)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

f)   od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,30 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej, z   wyjątkiem:  

-   garaży poza budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 5,02 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

-   budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza, dla których stawka wynosi - 4,88 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej  

-   budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków zajmowanych przez osoby na cele letniskowe, dla których stawka wynosi - 7,30 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej:  

3.   od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   – 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »