| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/252/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010r. Nr 95poz. 613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 14 sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. ( M.P. z   2012r. poz. 587)  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala:  

§   1.  

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Jasienica:  

1.   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – 0,70 zł od 1   m 2 powierzchni;  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,26 zł od 1   ha powierzchni;  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1   m 2 powierzchni.  

2.   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych – 0,64 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

b)   garaży w   budynku mieszkalnym – 0,64 zł od 1m 2 powierzchni  

c)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,03 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

d)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,17 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej;  

e)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

f)   od pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,30 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej, z   wyjątkiem:  

-   garaży poza budynkiem mieszkalnym, dla których stawka wynosi – 5,02 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

-   budynków zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza, dla których stawka wynosi - 4,88 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej  

-   budynków letniskowych lub ich części oraz innych budynków zajmowanych przez osoby na cele letniskowe, dla których stawka wynosi - 7,30 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej:  

3.   od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   – 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »