| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  

uchwala:  

§ 1.  

Ustala się stawki dziennej opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i   jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz spółek prawa handlowego w   następującej wysokości:  

1.   przy sprzedaży prowadzonej z   wozu konnego, ciągnika 7, - zł  

2.   przy sprzedaży art. rolnych z   samochodu osobowego wraz   z przyczepką, wózkiem   8, -zł   .  

3.   przy sprzedaży art. przemysłowych z   samochodu osobowego 15,- zł  

4.   przy sprzedaży z   samochodu ciężarowego, ciężarowo-osobowego,   przyczepy samochodowej lub platformy 25,- zł  

5.   przy sprzedaży z   ręki, wiadra, kosza, wózka ręcznego i   skrzynek 5,-zł  

6.   przy sprzedaży towarów ze stoiska i   straganu 20,-zł  

7.   od sprzedaży w   punkcie gastronomicznym 45,-zł  

§ 2.  

Obowiązek uiszczenia powyższych opłat ciąży na osobach dokonujących sprzedaży na terenie gminy we wszystkich miejscach, w   których prowadzony jest handel.  

§ 3.  

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z   chwilą przybycia na miejsce sprzedaży i   wystawienia towaru.  

§ 4.  

1.   Uiszczenie opłaty następuje w   gotówce do rąk inkasentów.  

2.   Rada gminy wyznacza na inkasentów: Pana Henryka Kalotę i   Pana Marka Twarkowskiego celem zbierania opłaty targowej .Osoby te legitymować się będą stosownym zaświadczeniem.  

3.   Inkasenci otrzymują prowizję w   wysokości 15% od sumy zainkasowanych wpłat.  

§ 5.  

Tracą moc uchwały Nr XIII/106/2007 Rady Gminy Mstów z   dnia 10 grudnia 2007r. i   Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Mstów z   dnia 11 sierpnia 2011r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »