| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/203/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  

uchwala:  

§ 1.  

Ustala się stawki dziennej opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i   jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz spółek prawa handlowego w   następującej wysokości:  

1.   przy sprzedaży prowadzonej z   wozu konnego, ciągnika 7, - zł  

2.   przy sprzedaży art. rolnych z   samochodu osobowego wraz   z przyczepką, wózkiem   8, -zł   .  

3.   przy sprzedaży art. przemysłowych z   samochodu osobowego 15,- zł  

4.   przy sprzedaży z   samochodu ciężarowego, ciężarowo-osobowego,   przyczepy samochodowej lub platformy 25,- zł  

5.   przy sprzedaży z   ręki, wiadra, kosza, wózka ręcznego i   skrzynek 5,-zł  

6.   przy sprzedaży towarów ze stoiska i   straganu 20,-zł  

7.   od sprzedaży w   punkcie gastronomicznym 45,-zł  

§ 2.  

Obowiązek uiszczenia powyższych opłat ciąży na osobach dokonujących sprzedaży na terenie gminy we wszystkich miejscach, w   których prowadzony jest handel.  

§ 3.  

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z   chwilą przybycia na miejsce sprzedaży i   wystawienia towaru.  

§ 4.  

1.   Uiszczenie opłaty następuje w   gotówce do rąk inkasentów.  

2.   Rada gminy wyznacza na inkasentów: Pana Henryka Kalotę i   Pana Marka Twarkowskiego celem zbierania opłaty targowej .Osoby te legitymować się będą stosownym zaświadczeniem.  

3.   Inkasenci otrzymują prowizję w   wysokości 15% od sumy zainkasowanych wpłat.  

§ 5.  

Tracą moc uchwały Nr XIII/106/2007 Rady Gminy Mstów z   dnia 10 grudnia 2007r. i   Nr XIV/88/2011 Rady Gminy Mstów z   dnia 11 sierpnia 2011r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »