| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/294/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2013r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. poz.587) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze uchwala:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Orzesze od 1 stycznia 2013r.

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2powierzchni - 0,85 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,45 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni - 0,35 zł

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej - 0,71 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej - 21,74 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej - 10,58 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej - 4,60 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej - 5,83 zł

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wymienionej w podstawie prawnej

§ 2. 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 17 listopada 2011r. Nr XV/126/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2012r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 297 z 2011r. poz. 4993).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »