| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/296/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2013r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. poz.587), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (M.P. poz.743) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2013r. na terenie Miasta Orzesze

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 588,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 876,00 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 984,00 zł

2. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz liczby osi:

1) dla 2 osi

a) od 12 ton do mniej niż 15 ton - 1020,00 zł

b) od 15 ton do mniej niż 18 ton - 1620,00 zł

c) od 18 ton i więcej - 1824,00 zł

2) dla 3 osi

a) od 12 ton do mniej niż 23 tony - 1608,00 zł

b) od 23 tony do mniej niż 26 ton - 2124,00 zł

c) od 26 ton i więcej - 2268,00 zł

3) dla 4 osi i więcej

a) od 12 ton do mniej niż 29 ton - 2160,00 zł

b) od 29 ton i więcej

- w przypadku osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2724,00 zł

- w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych - 2916,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do mniej niż 12 ton - 1440,00 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi:

1) dla 2 osi

a) od 12 ton do mniej niż 31 ton - 1860,00 zł

b) od 31 ton i więcej - 2304,00 zł

2) dla 3 osi

a) od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2184,00 zł

b) od 40 ton i więcej

- w przypadku osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2832,00.zł

- w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych - 2976,00 zł

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) od 7 ton do mniej niż 12 ton -
612,00 zł

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

1) dla 1 osi

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - 648,00 zł

b) od 18 ton do mniej niż 28 ton - 900,00 zł

c) od 28 ton i więcej -1128,00 zł

2) dla 2 osi

a) od 12 ton do mniej niż 28 ton - 1032,00 zł

b) od 28 ton do mniej niż 33 tony - 1236,00 zł

c) od 33 ton do 36 ton włącznie - 1620,00 zł

d) powyżej 36 ton do mniej niż 38 ton - 1752,00 zł

e) od 38 ton i więcej - 2160,00 zł

3) dla 3 osi

a) od 12 ton do mniej niż 38 ton - 1440,00 zł

b) od 38 ton i więcej - 1680,00 zł

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) do 29 miejsc włącznie - 1164,00 zł

2) dla 30 miejsc i więcej - 1512,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/129/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2012r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 297 z 2011r. poz.4996).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »