| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/296/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2013r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. poz.587), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (M.P. poz.743) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 1 stycznia 2013r. na terenie Miasta Orzesze

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 588,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 876,00 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 984,00 zł

2. od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz liczby osi:

1) dla 2 osi

a) od 12 ton do mniej niż 15 ton - 1020,00 zł

b) od 15 ton do mniej niż 18 ton - 1620,00 zł

c) od 18 ton i więcej - 1824,00 zł

2) dla 3 osi

a) od 12 ton do mniej niż 23 tony - 1608,00 zł

b) od 23 tony do mniej niż 26 ton - 2124,00 zł

c) od 26 ton i więcej - 2268,00 zł

3) dla 4 osi i więcej

a) od 12 ton do mniej niż 29 ton - 2160,00 zł

b) od 29 ton i więcej

- w przypadku osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2724,00 zł

- w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych - 2916,00 zł

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do mniej niż 12 ton - 1440,00 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi:

1) dla 2 osi

a) od 12 ton do mniej niż 31 ton - 1860,00 zł

b) od 31 ton i więcej - 2304,00 zł

2) dla 3 osi

a) od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2184,00 zł

b) od 40 ton i więcej

- w przypadku osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2832,00.zł

- w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych - 2976,00 zł

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) od 7 ton do mniej niż 12 ton -
612,00 zł

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

1) dla 1 osi

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - 648,00 zł

b) od 18 ton do mniej niż 28 ton - 900,00 zł

c) od 28 ton i więcej -1128,00 zł

2) dla 2 osi

a) od 12 ton do mniej niż 28 ton - 1032,00 zł

b) od 28 ton do mniej niż 33 tony - 1236,00 zł

c) od 33 ton do 36 ton włącznie - 1620,00 zł

d) powyżej 36 ton do mniej niż 38 ton - 1752,00 zł

e) od 38 ton i więcej - 2160,00 zł

3) dla 3 osi

a) od 12 ton do mniej niż 38 ton - 1440,00 zł

b) od 38 ton i więcej - 1680,00 zł

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) do 29 miejsc włącznie - 1164,00 zł

2) dla 30 miejsc i więcej - 1512,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/129/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2012r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 297 z 2011r. poz.4996).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »