| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/278/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zmianami) w   związku z   art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 4   lutego 2011r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz.U. Nr 45 poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z   2010r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala, co następuje  

§   1.   W uchwale Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 29 czerwca 2011r. w   sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w   żłobku i   klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u   dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat, § 1   ust. 3   otrzymuje brzmienie: "Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie za jedno dziecko w   kwocie 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100)"  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »