| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/278/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz 1591 z   późn. zmianami) w   związku z   art. 58 ust. 1   ustawy z   dnia 4   lutego 2011r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz.U. Nr 45 poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z   2010r. Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala, co następuje  

§   1.   W uchwale Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 29 czerwca 2011r. w   sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w   żłobku i   klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u   dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat, § 1   ust. 3   otrzymuje brzmienie: "Ustala się maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie za jedno dziecko w   kwocie 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100)"  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »