| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/290/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świętochłowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 1   i 2   pkt 15 art. 40 ust. 1   i 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm., art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13) oraz art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95, z   późn. zm.),  

Rada Miasta uchwala co następuje:  

§   1.   Udostępnia się operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, do korzystania przystanki komunikacyjne, na zasadach określonych w   regulaminie korzystania z   przystanków komunikacyjnych  stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom stanowi załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   4.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   dzienniku urzędowym województwa śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/290/12  
Rady Miejskiej w   Świętochłowicach    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  

§   1.   Definicje:  

1.   Operator   – operator publicznego transportu zbiorowego w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt 8   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r., Nr 5, poz. 13),  

2.   Przewoźnik   - przewoźnik w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt 11 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r., Nr 5, poz. 13),  

3.   Przystanek komunikacyjny   - przystanek komunikacyjny w   rozumieniu art. 4   ust. 1   pkt 13 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r., Nr 5, poz. 13) udostępniony operatorom i   przewoźnikom, którego właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świętochłowice,  

§   2.   Z przystanków komunikacyjnych, mogą korzystać wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, lub do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, odpowiednio do rodzaju przewozu.  

§   3.   Operatorzy i   przewoźnicy mogą korzystać z   przystanków komunikacyjnych wyłącznie w   celu wykonywania przewozu. Na podstawie odrębnej umowy, dopuszcza się odpłatne korzystanie  
z przystanków w   celu prowadzenia działalności innej niż przewóz osób.  

§   4.   Działalność polegająca na ekspozycji reklam, plakatów, ogłoszeń i   innych nośników informacji może być prowadzona wyłącznie w   przeznaczonych do tego gablotach reklamowych oraz witrynach kiosków handlowych. Zabrania się umieszczania na przystankach reklam lub innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, bez zgody Miasta Świętochłowice.  

§   5.   Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych:  

a)   odbywa się według uzgodnionego rozkładu jazdy ;  

b)   powinno umożliwiać pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie i   wysiadanie ;  

c)   następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i   wysiadania pasażerów lub  
w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności, z   wyjątkiem przystanków określonych jako przystanek końcowy (pętla autobusowa).  

§   6.   W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawa do ich likwidacji bądź czasowego zawieszenia w   funkcjonowaniu.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/290/12  
Rady Miejskiej w   Świętochłowicach    
z dnia 24 października 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH UDOSTĘPNIONYCH PRZEWOŹNIKOM  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  

Rodzaj przystanku  

 

Chropaczów – Lampego  (kierunek Bytom)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Chropaczów – Lampego  (kierunek Chorzów i   Ruda Śl)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Chropaczów – Osiedle na Wzgórzu (kierunek Bytom)  

tramwajowy  

 

Chropaczów – Osiedle na Wzgórzu (kierunek Chorzów)  

tramwajowy  

 

Chropaczów – Ratusz (kierunek Chorzów)  

tramwajowy  

 

Chropaczów – Ratusz (kierunek Ruda Ślaska)  

tramwajowy  

 

Chropaczów – Szkoła (kierunek Bytom)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Chropaczów – Szkoła (kierunek Chorzów i   Ruda Śl)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Chropaczów – Wiślan  

autobusowy  

 

Lipiny – Bukowego  (kierunek Bytom/Chorzów)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Lipiny – Bukowego  (kierunek Ruda Śląska)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Lipiny - Wieczorka  

autobusowy  

 

Lipiny – Kościół (kierunek Ruda Śląska)  

tramwajowy  

 

Lipiny – Kościół (kierunek Katowice)  

tramwajowy  

 

Lipiny – Mijanka (kierunek Chorzów)  

tramwajowy  

 

Lipiny – Mijanka (kierunek Ruda Śląska)  

tramwajowy  

 

Lipiny – Targowisko (kierunek Chorzów i   Katowice)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Lipiny – Targowisko (kierunek Ruda Śląska)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Lipiny – Zakłady Silesia (kierunek Chorzów i   Katowice)  

tramwajowy  

 

Lipiny – Zakłady Silesia (kierunek Ruda Śląska)  

tramwajowy  

 

Lipiny – Planty (kierunek Bytom)  

autobusowy  

 

Lipiny – Planty (kierunek Ruda Śląska)  

autobusowy  

 

Piaśniki – Krasickiego (kierunek Bytom)  

autobusowy  

 

Piaśniki – Krasickiego (kierunek Chorzów)  

autobusowy  

 

Piaśniki – Korfantego (kierunek Bytom)  

autobusowy  

 

Piaśniki – Korfantego (kierunek Chorzów)  

autobusowy  

 

Piaśniki – Osiedle Skałka (kierunek Bytom)  

tramwajowy  

 

Piaśniki – Osiedle Skałka (kierunek Chorzów)  

tramwajowy  

 

Piaśniki – Skrzyżowanie (kierunek Katowice)  

tramwajowy  

 

Piaśniki – Skrzyżowanie (kierunek Ruda Śląska i   Gliwice)  

tramwajowy  

 

Piaśniki – Skrzyżowanie (kierunek Ruda Śląska)  

autobusowy  

 

Piaśniki – Skrzyżowanie (kierunek Chorzów)  

autobusowy  

 

Piaśniki – Szkoła nr 1   (kierunek Chropaczów)  

autobusowy  

 

Piaśniki – Szkoła nr 1   (kierunek Zgoda)  

autobusowy  

 

Piaśniki – Szpital (kierunek Chorzów)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Piaśniki – Szpital (kierunek Ruda Śląska)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Zgoda - Brzozowa  

autobusowy  

 

Zgoda – Ceramiczna (na żądanie) (kierunek Kochłowice)  

autobusowy  

 

Zgoda – Ceramiczna (na żądanie) (kierunek Chorzów i   Bytom)  

autobusowy  

 

Zgoda - Cmentarz  

autobusowy  

 

Zgoda – Droga Kochłowicka (kierunek Katowice)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Zgoda – Droga Kochłowicka (kierunek Zabrze)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Zgoda – Komandra (kierunek Bytom)  

autobusowy  

 

Zgoda – Komandra (kierunek Chorzów)  

autobusowy  

 

Zgoda – Komenda Policji (kierunek Bytom)  

tramwajowy  

 

Zgoda – Komenda Policji (kierunek  Chorzów)  

tramwajowy  

 

Zgoda – Osiedle Słoneczne  

autobusowy  

 

Zgoda – Skrzyżowanie (kierunek Katowice)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Zgoda – Skrzyżowanie (kierunek Zabrze)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Zgoda – ZUT (kierunek Katowice)  

autobusowy  

 

Zgoda – ZUT (kierunek Zabrze)  

autobusowy  

 

Zgoda -  Zespół Szkół  

autobusowy  

 

Świętochłowice - Bytomska  

autobusowy  

 

Świętochłowice - Dworcowa  

autobusowy  

 

Świętochłowice – Gazownia (kierunek  Chorzów)  

tramwajowy  

 

Świętochłowice – Gazownia (kierunek  Ruda Śląska)  

tramwajowy  

 

Świętochłowice – Kościół (kierunek  Chorzów)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Świętochłowice – Kościół (kierunek  Bytom)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Świętochłowice – Kubiny  

autobusowy  

 

Świętochłowice – Mijanka (kierunek  Bytom i   Ruda Śl)  

tramwajowy  

 

Świętochłowice – Mijanka (kierunek  Chorzów i   Katowice)  

tramwajowy  

 

Świętochłowice – Mijanka (kierunek  Ruda Śl)  

autobusowy  

 

Świętochłowice – Mijanka (kierunek  Katowice)  

autobusowy  

 

Świętochłowice – pl. von Donnesmarcka (kierunek  Bytom)  

autobusowy  

 

Świętochłowice – Polna  (kierunek Bytom)  

tramwajowy  

 

Świętochłowice – Polna  (kierunek Katowice)  

tramwajowy  

 

Świętochłowice – Polna  DTŚ (kierunek Katowice)  

autobusowy  

 

Świętochłowice – Polna  DTŚ (kierunek Gliwice)  

autobusowy  

 

Świętochłowice – Szpital  (kierunek Bytom)  

autobusowo-tramwajowy  

 

Świętochłowice – Szpital  (kierunek Katowice)  

autobusowo-tramwajowy  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »