| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/283/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ), art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

Zarządza się na terenie Gminy Zbrosławice pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 2.

1. Pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej powierza się inkasentom w osobach sołtysów w sołectwach:

1) Boniowice,

2) Czekanów,

3) Jasiona,

4) Jaśkowice,

5) Kamieniec,

6) Karchowice,

7) Kopienica,

8) Księży Las,

9) Laryszów,

10) Łubie,

11) Łubki,

12) Miedary,

13) Przezchlebie,

14) Ptakowice,

15) Szałsza,

16) Wieszowa,

17) Wilkowice,

18) Zawada,

19) Zbrosławice.

2. Pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty targowej w sołectwach Ziemięcice i Świętoszowice powierza się inkasentom w osobach:

1) Grażyna Szyguła w Ziemięcicach,

2) Lilianna Glagla w Świętoszowicach.

§ 3.

1. Do obowiązków inkasenta należy dostarczanie podatnikom decyzji – nakazów płatniczych i rozliczenie się z zainkasowanych należności zgodnie z przepisami prawa.

2. Inkasent pobrane podatki od osób fizycznych: podatek od nieruchomości, rolny i leśny wpłaca w kasie Urzędu Gminy w terminach przyjętych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w kasie Urzędu Gminy.

§ 4.

Ustala się następujące wynagrodzenie inkasentów za pobór pobranych i terminowo wpłaconych kwot:

1) 3 % od sumy zainkasowanych kwot z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,

2) 10 % od sumy zainkasowanych kwot z tytułu poboru opłaty targowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/283/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 22 listopada 2012 r.

Terminy rozliczeń z inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2013 roku :

Lp.

Sołectwo

1. rata

2. rata

3. rata

4. rata

1

Boniowice

18.03.2013 r.

16.05.2013 r.

16.09.2013 r.

18.11.2013 r.

2

Czekanów

19.03.2013 r.

17.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.

3

Jasiona

18.03.2013 r.

16.05.2013 r.

16.09.2013 r.

18.11.2013 r.

4

Jaśkowice

18.03.2013 r.

16.05.2013 r.

16.09.2013 r.

18.11.2013 r.

5

Kamieniec

19.03.2013 r.

17.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.

6

Karchowice

18.03.2013 r.

16.05.2013 r.

16.09.2013 r.

18.11.2013 r.

7

Kopienica

19.03.2013 r.

17.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.

8

Księży Las

18.03.2013 r.

16.05.2013 r.

16.09.2013 r.

18.11.2013 r.

9

Laryszów

18.03.2013 r.

16.05.2013 r.

16.09.2013 r.

18.11.2013 r.

10

Łubie

19.03.2013 r.

17.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.

11

Łubki

18.03.2013 r.

16.05.2013 r.

16.09.2013 r.

18.11.2013 r.

12

Miedary

19.03.2013 r.

17.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.

13

Przezchlebie

19.03.2013 r.

17.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.

14

Ptakowice

19.03.2013 r.

17.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.

15

Szałsza

18.03.2013 r.

16.05.2013 r.

16.09.2013 r.

18.11.2013 r.

16

Świętoszowice

19.03.2013 r.

17.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.

17

Wilkowice

19.03.2013 r.

16.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.

18

Wieszowa

20.03.2013 r.

20.05.2013 r.

18.09.2013 r.

20.11.2013 r.

19

Zawada

18.03.2013 r.

16.05.2013 r.

16.09.2013 r.

18.11.2013 r.

20

Zbrosławice

20.03.2013 r.

20.05.2013 r.

18.09.2013 r.

20.11.2013 r.

21

Ziemięcice

19.03.2013 r.

17.05.2013 r.

17.09.2013 r.

19.11.2013 r.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/283/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 22 listopada 2012 r.

Przedmiotową uchwałą zarządza się na terenie Gminy Zbrosławice pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz opłaty targowej w drodze inkasa, powołuje się inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso. Na mocy przedmiotowej uchwały pomiędzy Gminą Zbrosławice a inkasentem nawiązuje się stosunek administracyjnoprawny, który jest skuteczny bez konieczności wyrażenia zgody przez osoby wskazane jako inkasent.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »