| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/XXVI/2012 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 7 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boronów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   póżń. zm.), i   art. 15 ust. 1, pkt 6, art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późń. zm.) Rada Gminy w   Boronowie uchwala, co następuje  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boronów zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Boronów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boronów, określa załącznik nr 2   do uchwały.  

§   3.     Traci moc uchwała nr 67/XXV/2012 Rady Gminy w   Boronowie z   dnia 26 września 2012 r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Edward   Czyż

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XXVI/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 7 listopada 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boronów.  

 

Lp  

Miejscowość – ulica  

1  

Boronów, ul. Dworcowa – Dworzec PKP  

2  

Boronów, ul. Wojska Polskiego DW 907 – RSP  

3  

Boronów, ul. Poznańska DW 905 - Szkoła  

4  

Boronów, ul. Wolności DW 905 - przy wjeździe na Grojec  

5  

Zumpy - DW 905  

6  

Dębowa Góra I  
- DW 907  

7  

Hucisko, ul. Spokojna naprzeciwko oczyszczalni ścieków  

8  

Grojec – stara szkoła  

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/XXVI/2012
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 7 listopada 2012 r.

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boronów.  

§   1.   Z przystanków komunikacji zlokalizowanych na terenie Gminy Boronów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boronów, mogą korzystać wyłącznie uprawnieni przewoźnicy i   operatorzy wykonywający przewozy osób w   rozumieniu ustawy z   dnia 06 września 2001 r. transporcie drogowym (Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874 z   późń. zm.) i   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późń.zm).  

§   2.   1.   Przystanki komunikacyjne będą udostępniane przewoźnikom na pisemny wniosek.  

2.   Wnioski należy składać w   sekretariacie Urzędu Gminy Boronów.  

§   3.   1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów).  

2.   Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

3.   Zatrzymanie pojazdu powinno umożliwić pasażerom dogodne i   bezpiecznie wsiadanie i   wysiadanie.  

4.   Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

5.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w   ciągu drogi, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z   użytkowania przystanków komunikacji lub tymczasowa zmiana jego lokalizacji.  

6.   Informacja o   ograniczeniach, o   których mowa w   ust. 5   zostanie zamieszczona na tym przystanku komunikacyjnym wraz z   jednoczesnym powiadomieniem o   tym fakcie zainteresowanych przewoźników  

7.   Przewoźnik korzystający z   przystanku zobowiązany jest do korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z   nich na równych prawach.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »