| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. g ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), Rada Gminy Dębowiec postanawia  

§   1.   Określić następujące zasady wnoszenia przez Wójta Gminy Dębowiec udziałów i   wkładów pieniężnych i   niepieniężnych Gminy Dębowiec do spółek kapitałowych:  

1)   Wójt Gminy Dębowiec wnosi do spółek, w   zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkłady pieniężne do wysokości kwoty przewidzianej na ten cel w   budżecie Gminy na dany rok budżetowy;  

2)   Wójt Gminy Dębowiec wnosi do spółek, w   zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkłady niepieniężne w   postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych, wyposażenia oraz innych aktywów. W   przypadku mienia o   wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) wniesienie wkładu przez Wójta wymaga zgody Rady Gminy Dębowiec.  

§   2.   1.   Wójt Gminy Dębowiec może zbywać udziały lub akcje będące własnością Gminy Dębowiec po uzyskaniu zgody Rady Gminy Dębowiec.  

2.   Cofanie udziałów lub akcji należących do Gminy Dębowiec następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z   postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Cofanie udziałów lub akcji następuje według ich cen wynikających z   przeprowadzonej uprzednio wyceny.  

§   3.   O wniesieniu, zbyciu i   cofnięciu udziałów lub akcji decyduje Wójt Gminy Dębowiec w   formie zarządzenia.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »