| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/124/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/173/2005 Rady Miasta Imielin z dnia 30 września 2005 roku, Uchwałą Nr XLIV/189/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku oraz Uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku dokonać następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie działa na podstawie:

1) Uchwały Nr IX/49/95 Rady Miejskiej w Imielinie z dnia 30 października 1995 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009 roku Nr 154, poz. 1362 z późn.zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),

5) innych właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

6) niniejszego statutu".

2. W § 4 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej".

3. W § 5 tiret 1 skreśla się pkt 7 o treści: "7) prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, jako placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »