| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887)

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/124/2004 Rady Miasta Imielin z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/173/2005 Rady Miasta Imielin z dnia 30 września 2005 roku, Uchwałą Nr XLIV/189/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 28 maja 2010 roku oraz Uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku dokonać następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: " Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie działa na podstawie:

1) Uchwały Nr IX/49/95 Rady Miejskiej w Imielinie z dnia 30 października 1995 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009 roku Nr 154, poz. 1362 z późn.zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.),

5) innych właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

6) niniejszego statutu".

2. W § 4 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej".

3. W § 5 tiret 1 skreśla się pkt 7 o treści: "7) prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, jako placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »