| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/245/12 Rady Gminy Jasienica

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Jasienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i   § 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)- działając na wniosek Wójta,  

Rada Gminy Jasienica  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Dokonuje się podziału Gminy Jasienica na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.  

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.  

§   4.  

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku-Białej.  

§   5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na terenie Gminy poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy oraz w   poszczególnych sołectwach.  

§   6.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  

2.   Uchwała Rady Gminy Jasienica Nr XL/415/2006 z   dnia 1   czerwca 2006 r. w   sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych, ich granic, numerów i   liczby radnych wybieranych w   okręgach wyborczych dla wyborów do rad gmin, traci moc z   dniem zakończenia obecnej kadencji organów samorządowych  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/245/12    
Rady Gminy Jasienica    
z dnia 31 października 2012 r.  
 

Podział Gminy Jasienica na okręgi wyborcze  

Ilość mieszkańców w   całej Gminie wynosi: 22438  

Liczba mandatów: 21 radnych  

Jednolita norma przedstawicielstwa wynosi: 1068,4762 (22438:21=1068,4762)  

 

Numer  
okręgu wyborczego  


Granice okręgu  

Liczba radnych wybieranych  
w okręgu  

1  

Sołectwo Bielowicko, Sołectwo Wieszczęta  

1  

2  

Sołectwo Biery  

1  

3  

Sołectwo Grodziec  

1  

4  

SołectwoIłownica  

1  

5  

Północna część Sołectwa Jasienica (granica pomiędzy Sołectwem Łazy, Rudzica, Międzyrzecze Górne a   drogą ekspresową S-1)  

1  

6  

Południowo-zachodnia część Sołectwa Jasienica (granica z   Sołectwem Biery, Świętoszówka, Łazy, częściowo wzdłuż drogi ekspresowej S-1 do dróg publicznych gminnych nr: 490015S, 490026S, 490010S)  

1  

7  

Południowa część Sołectwa Jasienica (od drogi publicznej gminnej nr: 490010S oraz drogi powiatowej nr: 4417S do granicy z   Gminą Jaworze i   Sołectwem Biery)  

1  

8  

Środkowa część Sołectwa Jasienica (pomiędzy drogą S-1 a   drogą publiczną gminną nr: 490020S do drogi powiatowej nr: 4417S i   drogi publicznej gminnej nr: 490026S)  

1  

9  

Wschodnia część Sołectwa Jasienica (pomiędzy drogą ekspresową S-1 a   granicą z   gminą Bielsko-Biała i   gminą Jaworze do drogi publicznej gminnej nr: 490020S)  

1  

10  

Sołectwo Landek oraz zachodnio-północna część Sołectwa Rudzica  (pomiędzy granicą z   Sołectwem Iłownica, drogami powiatowymi nr 4420S i   nr: 2633S a   drogą gminną nr: 490286S)  

1  

11  

Wschodnia część Sołectwa Rudzica (pomiędzy granicami z   sołectwem Landek, gminą Czechowice-Dziedzice, Sołectwami  Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i   Jasienica do dróg powiatowych nr: 2633S i   nr 4420S i   drogi gminnej nr 490286S)  

1  

12  

Południowo-zachodnia część Sołectwa Rudzica (pomiędzy drogami powiatowymi nr: 4420S, 2633S oraz granicami Sołectw Jasienica, Łazy, Wieszczęta, Roztropice i   Iłownica)  

1  

13  

Sołectwo Łazy  

1  

14  

Północna część Sołectwa Mazańcowice (pomiędzy granicą z   gminą Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała i   drogą powiatową nr: 4427S do Sołectwa Międzyrzecze Dolne)  

1  

15  

Południowo-zachodnia część Sołectwa Mazańcowice (pomiędzy drogą powiatową nr: 4427S oraz drogami publicznymi gminnymi nr: 490507S, 490469S, 490461S, 490481S do granicy z   gminą Bielsko-Biała i   Sołectwem Międzyrzecze Dolne)  

1  

16  

Południowo-wschodnia część Sołectwa Mazańcowice (pomiędzy drogą powiatową nr: 4427S gminą Bielsko-Biała i   drogami publicznymi gminnymi nr: 490469S, 490461S, 490481S)  

1  

17  

Sołectwo Międzyrzecze Dolne  

1  

18  

Północno-wschodnia część Sołectwa Międzyrzecze Górne (pomiędzy sołectwem Międzyrzecze Dolne, gminą Bielsko-Biała a   drogą powiatową nr: 4425S i   4424S)  

1  

19  

Zachodnia i   południowo-wschodnia część Sołectwa Międzyrzecze Górne (pomiędzy drogą powiatową nr: 4424S, 4425S a   granicą z   gminą Bielsko-Biała oraz Sołectwami Jasienica, Rudzica)  

1  

20  

Sołectwo Roztropice  

1  

21  

Sołectwo Świętoszówka  

1  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Czudek

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/245/12
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »