| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/506/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i i lit. j, art. 48 ust. 1-4, art. 51 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

                                                                                                                "Załącznik Nr 1

                                                                                                                do uchwały Nr 0150/XXIX/555/04

                                                                                                                Rady Miasta Tychy

                                                                                                                z dnia 16.12.2004 r.

Organizacja oraz szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej
w Tychach przy ul. Mikołowskiej 122 dla osób z terenu miasta Tychy.

1. Koszt pobytu w noclegowni obejmuje:

a) usługę schronienia,

b) usługę wyżywienia.

2. Odpłatność za usługę określoną w punkcie 1 lit. a ustala się na podstawie kalkulacji rzeczywistych kosztów miejsca noclegowego w Noclegowni Miejskiej w Tychach (bez wyżywienia).

3. Odpłatność za usługę określoną w punkcie 1 lit. b, (stawka dzienna wyżywienia) ustala się na poziomie 50% kosztów całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach.

4. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt określa poniższa tabela:

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej w %

Koszt pobytu

Zakres usług określony w pkt 2 (schronienie)

Zakres usług określony w pkt 3 (wyżywienie)

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Od 101% do 150%

10%

20%

30%

40%

Od 151% do 200%

20%

40%

50%

60%

Od 201% do 250%

50%

80%

70%

80%

Powyżej 250%

100%

100%

100%

100%

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (np. udokumentowany pobyt w szpitalu czy w sanatorium, zaplanowana wcześniej zgłoszona nieobecność), na pisemny wniosek świadczeniobiorcy, Dyrektor Ośrodka może odstąpić od pobrania od świadczeniobiorcy opłaty za pobyt w noclegowni przy nieobecności:

- dłuższej niż 14 dni w miesiącu – całkowicie

- krótszej niż 14 dni w miesiącu – częściowo w zależności od okresu trwania nieobecności a mianowicie:

a) 10% przy nieobecności trwającej do 3 dni,

b) 20% przy nieobecności trwającej do 7 dni,

c) 30% przy nieobecności trwającej do 10 dni,

d) 50% przy nieobecności trwającej do 14 dni.

6. Opłatę za korzystanie z noclegowni za dany miesiąc uiszcza się w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do 10-tego dnia następnego miesiąca.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »