| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/506/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i i lit. j, art. 48 ust. 1-4, art. 51 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004r. otrzymuje nowe następujące brzmienie:

                                                                                                                "Załącznik Nr 1

                                                                                                                do uchwały Nr 0150/XXIX/555/04

                                                                                                                Rady Miasta Tychy

                                                                                                                z dnia 16.12.2004 r.

Organizacja oraz szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej
w Tychach przy ul. Mikołowskiej 122 dla osób z terenu miasta Tychy.

1. Koszt pobytu w noclegowni obejmuje:

a) usługę schronienia,

b) usługę wyżywienia.

2. Odpłatność za usługę określoną w punkcie 1 lit. a ustala się na podstawie kalkulacji rzeczywistych kosztów miejsca noclegowego w Noclegowni Miejskiej w Tychach (bez wyżywienia).

3. Odpłatność za usługę określoną w punkcie 1 lit. b, (stawka dzienna wyżywienia) ustala się na poziomie 50% kosztów całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach.

4. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt określa poniższa tabela:

Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej w %

Koszt pobytu

Zakres usług określony w pkt 2 (schronienie)

Zakres usług określony w pkt 3 (wyżywienie)

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

Od 101% do 150%

10%

20%

30%

40%

Od 151% do 200%

20%

40%

50%

60%

Od 201% do 250%

50%

80%

70%

80%

Powyżej 250%

100%

100%

100%

100%

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (np. udokumentowany pobyt w szpitalu czy w sanatorium, zaplanowana wcześniej zgłoszona nieobecność), na pisemny wniosek świadczeniobiorcy, Dyrektor Ośrodka może odstąpić od pobrania od świadczeniobiorcy opłaty za pobyt w noclegowni przy nieobecności:

- dłuższej niż 14 dni w miesiącu – całkowicie

- krótszej niż 14 dni w miesiącu – częściowo w zależności od okresu trwania nieobecności a mianowicie:

a) 10% przy nieobecności trwającej do 3 dni,

b) 20% przy nieobecności trwającej do 7 dni,

c) 30% przy nieobecności trwającej do 10 dni,

d) 50% przy nieobecności trwającej do 14 dni.

6. Opłatę za korzystanie z noclegowni za dany miesiąc uiszcza się w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do 10-tego dnia następnego miesiąca.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »