| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 156/XXV/12 Rady Gminy Janów

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 13e ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (t.j. Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)  

Rada Gminy Janów  
uchwala:  

§   1.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:  

1)   służące do wykonywania zadań statutowych w   zakresie ochrony przeciwpożarowej z   wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;  

2)   służące do wykonywania zadań statutowych z   zakresu upowszechniania kultury, w   szczególności:  

a)   na działalność biblioteczną;  

b)   na potrzeby wystaw i   galerii;  

c)   na działalność związaną z   upowszechnianiem działalności artystycznej, kulturalnej oraz promocją Gminy Janów,  

z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;  

3)   służące do wykonywania zadań statutowych w   zakresie rekreacji, kultury fizycznej i   sportu z   wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;  

4)   publiczne place zabaw;  

5)   stanowiące minie gminne, nie przekazane w   posiadanie zależne, zarząd, użytkowanie wieczyste oraz będące w   posiadaniu bez tytułu prawnego;  

6)   wykorzystywane na cele związane z   realizacją zadań własnych Gminy w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodę i   zbiorowego odbioru ścieków.  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   4.  

Traci moc Uchwała Nr 88/XIII/11 Rady Gminy Janów z   dnia 15 listopada 2011 r. w   sprawie określenia zwolnień od podatków i   opłat lokalnych oraz z   podatku rolnego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Janów  


Małgorzata   Grzywna

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »