| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 476/XXX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997r.(tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn.zm.), art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust 1 i art. 41 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art.92 ust 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r.(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktow prawnych z dnia 20 lipca 2000r.(tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 68, poz.449 z poźn.zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala:

§ 1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ustala się opłatę w wysokości:

a) rower lub motorower - za usunięcie - 110 zł;

b) motocykl - za usunięcie - 218 zł;

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za usunięcie - 478 zł;

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za usunięcie - 597 zł;

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za usunięcie - 846 zł;

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za usunięcie - 1247 zł;

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za usunięcie - 1518 zł.

§ 2. 1. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości:

a) rower lub motorower - za każdą dobę przechowywania - 17 zł;

b) motocykl - za każdą dobę przechowywania - 24 zł;

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - za każdą dobę przechowywania - 37 zł;

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - za każdą dobę przechowywania - 49 zł;

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - za każdą dobę przechowywania - 71 zł;

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - za każdą dobę przechowywania - 132 zł;

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - za każdą dobę przechowywania - 196 zł.

2. Opłaty za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu.

§ 3. Wysokości opłat wymienione w §1 i §2 ust.1 niniejszej Uchwały podane są w kwotach brutto uwzględniających należny podatek VAT.

§ 4. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art.130a ust.2a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, ustala się opłatę w wysokości 50% opłaty za usunięcie pojazdu określonej w §1, uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 234/XV/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2013r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »