| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/123/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 6 lutego 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

30 058 066,00  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

120 000,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80195  

Pozostała działalność  

 

2007  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

102 000,00  

2009  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

18 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

§   2.  

 

Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

35 132 918,00  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

529 600,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

30 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

758  

RÓŻNE ROZLICZENIA  

 

75818  

Rezerwy ogólne i   celowe  

 

4810  

Rezerwy  

7 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80195  

Pozostała działalność  

 

4177  

Wynagrodzenia bezosobowe  

45 050,00  

4179  

Wynagrodzenia bezosobowe  

7 950,00  

4247  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

56 950,00  

4249  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

10 050,00  

 

 

 

 

 

 

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

90005  

Ochrona powietrza atmosferycznego i   klimatu  

 

6230  

Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ...jedn nie zaliczanych …  

372 600,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

§   3.  

 

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

5 074 852,00  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

3 219 847,14  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a, 1b.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.  

§   6.   Wskazać wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności w   Tabeli Nr 3.  

§   7.   Wskazać plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w   Tabeli Nr 4.  

§   8.   Wskazać źródła finansowania i   wydatki na realizację ochrony środowiska i   gospodarki wodnej w   2012 r. w   Tabeli Nr 6.  

§   9.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

§   10.   Wskazać dotacje udzielone z   budżetu gminy w   Załączniku Nr 1.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

002 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

002 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

002 T 1b Dotacje i   dochody na zadania zlecone, powierzone i   własne 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

002 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik5.pdf

002 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik6.pdf

002 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik7.pdf

002 T 2c Wydatki zadań zleconych, powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik8.pdf

002 T 3   Programy i   projekty realiz ze środków Funduszy UE  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik9.pdf

002 T 4   Plan przychodów i   rozchodów budżetu 2012  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik10.pdf

002 T 6   Źródła finansowania i   wydatki na realiz ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik11.pdf

002 T 7   Plan zadań 06.02.2012  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik12.pdf

002 Z   1 Dotacje udzielone z   budżetu 2012  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »