| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/123/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 6 lutego 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

30 058 066,00  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

120 000,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80195  

Pozostała działalność  

 

2007  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

102 000,00  

2009  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

18 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

§   2.  

 

Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

35 132 918,00  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

529 600,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

30 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

758  

RÓŻNE ROZLICZENIA  

 

75818  

Rezerwy ogólne i   celowe  

 

4810  

Rezerwy  

7 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80195  

Pozostała działalność  

 

4177  

Wynagrodzenia bezosobowe  

45 050,00  

4179  

Wynagrodzenia bezosobowe  

7 950,00  

4247  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

56 950,00  

4249  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

10 050,00  

 

 

 

 

 

 

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

90005  

Ochrona powietrza atmosferycznego i   klimatu  

 

6230  

Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ...jedn nie zaliczanych …  

372 600,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

§   3.  

 

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

5 074 852,00  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

3 219 847,14  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a, 1b.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.  

§   6.   Wskazać wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności w   Tabeli Nr 3.  

§   7.   Wskazać plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w   Tabeli Nr 4.  

§   8.   Wskazać źródła finansowania i   wydatki na realizację ochrony środowiska i   gospodarki wodnej w   2012 r. w   Tabeli Nr 6.  

§   9.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

§   10.   Wskazać dotacje udzielone z   budżetu gminy w   Załączniku Nr 1.  

§   11.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

002 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

002 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

002 T 1b Dotacje i   dochody na zadania zlecone, powierzone i   własne 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

002 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik5.pdf

002 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik6.pdf

002 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik7.pdf

002 T 2c Wydatki zadań zleconych, powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik8.pdf

002 T 3   Programy i   projekty realiz ze środków Funduszy UE  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik9.pdf

002 T 4   Plan przychodów i   rozchodów budżetu 2012  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik10.pdf

002 T 6   Źródła finansowania i   wydatki na realiz ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik11.pdf

002 T 7   Plan zadań 06.02.2012  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/123/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 6 lutego 2012 r.
Zalacznik12.pdf

002 Z   1 Dotacje udzielone z   budżetu 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »