| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

30 404 769,48  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

693 880,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

 

60013  

Drogi publiczne wojewódzkie  

 

6630  

Dot. cel. otrzym. z   samorz wojew na inwest.i zak.inwest …  

650 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6207  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

38 131,00  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85295  

Pozostała działalność  

 

2030  

Dotacje cel. .. na realiz. własnych zadań bieżących gmin ...  

5 749,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

§   2.  

 

2.Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

37 280 653,23  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

904 929,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

010  

ROLNICTWO I   ŁOWIECTWO  

 

01009  

Spółki wodne  

 

2830  

Dot. celowa .... na finansow. .. zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...  

20 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

01010  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

 

60013  

Drogi publiczne wojewódzkie  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

650 000,00  

6300  

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ......  

60 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

60016  

Drogi publiczne gminne  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

110 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

5 000,00  

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

38 131,00  

6059  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

6 729,00  

 

 

 

 

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

6140  

Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek  

8 200,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80195  

Pozostała działalność  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

120,00  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85295  

Pozostała działalność  

 

3110  

Świadczenia społeczne  

5 749,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

107 999,10  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

 

60014  

Drogi publiczne powiatowe  

 

6300  

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ......  

50 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

44 679,10  

 

 

 

 

 

 

 

710  

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

 

71004  

Plany zagospodarowania przestrzennego  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

8 200,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80195  

Pozostała działalność  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

120,00  

§   3.  

 

3. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

6 875 883,75  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

4 992 637,89  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

28 241,00  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.  

§   6.   Wskazać wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności w   Tabeli Nr 3.  

§   7.   Wskazać plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w   Tabeli Nr 4.  

§   8.   Wskazać źródła finansowania i   wydatki na realizację ochrony środowiska i   gospodarki wodnej w   2012 r. w   Tabeli Nr 6.  

§   9.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

018 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

018 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

018 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

018 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

018 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

018 T 2c Wydatki zadań zleconych powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

018 T 3   Programy i   projekty realiz ze środków Funduszy UE  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

018 T 4   Plan przychodów i   rozchodów budżetu 2012  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

018 T 6   Źródła finansowania i   wydatki na realiz ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

018 T 7   Plan zadań 30 08 2012  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

018 Z   1 Dotacje udzielone z   budżetu 2012  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »