| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

30 429 830,98  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

16 173,50  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

0960  

Otrzymane spadki,zapisyi darowizny w   postaci pieniężnej  

14 800,00  

 

 

 

 

 

 

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

90095  

Pozostała działalność  

 

2320  

Dotacje cel. .. otrzymane z   powiatu .. na podst. porozumień ...  

1 373,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

§   2.  

 

Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

37 305 714,73  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

91 407,87  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

14 800,00  

 

 

 

 

 

 

 

75095  

Pozostała działalność  

 

4260  

Zakup energii  

746,15  

4300  

Zakup usług pozostałych  

3 180,00  

 

 

 

 

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

6130  

Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek  

17 000,00  

6130  

Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek  

8 200,00  

6130  

Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek  

1 758,22  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80104  

Przedszkola  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

8 000,00  

4700  

Szkolenia pracowników ....  

350,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

30 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

80114  

Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

5 000,00  

4400  

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

90095  

Pozostała działalność  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

1 373,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

75 234,37  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75095  

Pozostała działalność  

 

3030  

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  

810,00  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

1 360,00  

4270  

Zakup usług remontowych  

1 756,15  

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75412  

Ochotnicze straże pożarne  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

17 000,00  

4270  

Zakup usług remontowych  

8 200,00  

6130  

Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek  

1 758,22  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80104  

Przedszkola  

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

8 350,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

30 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

80114  

Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

 

4040  

Dodatkowe wynagrodzenie roczne  

6 000,00  

§   3.  

 

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

6 875 883,75  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

4 992 637,89  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

28 241,00  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.  

§   6.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/174/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

020 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/174/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

020 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/174/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

020 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/174/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

018 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/174/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

020 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/174/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf

020 T 2c Wydatki zadań zleconych powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/174/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik7.pdf

020 T 7   Plan zadań 24 09 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »