| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 237/XIX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz.587) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 661,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 010,00 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 186,00 zł;

d) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1 295,00

1 344,00

15 i więcej

1 344,00

1 492,00

Trzy osie

12

25

1 872,00

1 985,00

25

2 526,00

2 605,00

Cztery osie i więcej

12

29

2 605,00

2 652,00

29 i więcej

2 652,00

2 815,00

2. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 584,00 zł;


b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

37

1 699,00

2 066,00

37 i więcej

2 053,00

2 181,00

Trzy osie i więcej

12

37

2 157,00

2 181,00

37 i więcej

2 234,00

2 821,00

3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę :

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 977,00 zł;

b) równej i powyżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

37

1 035,00

1 275,00

37 i więcej

1 080,00

1 322,00

Dwie osie

12

37

1 538,00

1 699,00

37 i więcej

1 894,00

2 007,00

Trzy osie i więcej

12

37

1 538,00

1 699,00

37 i więcej

0

1 894,00

2 007,00

4. Autobusy :

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30 miejsc 1 360,00 zł;

b) o liczbie miejsc siedzących równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 716,00 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych samochody i autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących:

1. Wykorzystywane dla potrzeb oświaty i wychowania, kultury, promocji, kultury fizycznej i sportu – nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 127/XII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »