| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/204/12 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ,art. 40 ust. 1,art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010, Nr 95 poz. 613 z póź.zm.) zarządza co następuje:

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 520,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 780,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 050,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton włącznie 1 250,00 zł

b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 1 440,00 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 600,00 zł

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) poniżej 30 miejsc 700,00 zł

b) równa lub wyższa niż 30 miejsc 1 450,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/107/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada  2011r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 204 / 12
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII / 204 / 12
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII / 204 / 12
Rady Miasta Lędziny
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »