| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 320/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2013r

Rada Miejska w   Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.); art. 6   i art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969 z   późn. zm.) - po zasięgnięciu opinii Śląskiej Izby Rolniczej w   związku z   art. 5a ustawy z   dnia 14 grudnia 1995r. o   izbach rolniczych (Dz. U. z   2002r., Nr 101, poz. 927 z   późn. zm.) - uchwala, co następuje:  

§   1.   Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r., ogłoszoną w   komunikacie Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z   dnia 19 października 2012r. (M.P. z   2012r. poz.787 ) w   wysokości 75,86zł za 1dt, obniża się do kwoty 53,00zł za 1   dt.  

§   2.   Określa się:  

1)   wzór informacji o   gruntach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały,  

2)   wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i   jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Miasta Lubliniec Nr 174/XIV/2011 z   dnia 29 listopada 2011r. w   sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i   określenia obowiązującego wzoru informacji o   gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i   jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2012r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1stycznia 2013r.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 320/XXVIII/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

informacja rol. ZAŁ. NR 1   320  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 320/XXVIII/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2   320  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »