| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 320/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2013r

Rada Miejska w   Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.); art. 6   i art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969 z   późn. zm.) - po zasięgnięciu opinii Śląskiej Izby Rolniczej w   związku z   art. 5a ustawy z   dnia 14 grudnia 1995r. o   izbach rolniczych (Dz. U. z   2002r., Nr 101, poz. 927 z   późn. zm.) - uchwala, co następuje:  

§   1.   Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r., ogłoszoną w   komunikacie Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z   dnia 19 października 2012r. (M.P. z   2012r. poz.787 ) w   wysokości 75,86zł za 1dt, obniża się do kwoty 53,00zł za 1   dt.  

§   2.   Określa się:  

1)   wzór informacji o   gruntach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały,  

2)   wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i   jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Miasta Lubliniec Nr 174/XIV/2011 z   dnia 29 listopada 2011r. w   sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i   określenia obowiązującego wzoru informacji o   gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i   jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2012r.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1stycznia 2013r.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 320/XXVIII/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

informacja rol. ZAŁ. NR 1   320  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 320/XXVIII/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2   320  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »