| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/218/12 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a

§ 1. 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 720 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1008 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1260 zł;

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

972

1260

15

1260

1536

Trzy osie

12

21

1260

1464

21

23

1356

1656

23

1656

1872

Cztery osie i więcej

12

27

1356

1464

27

29

1944

2544

29

2208

2952

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 7 ton włącznie – 1008 zł,

b) powyżej 7 ton i poniżej 12 ton – 1656 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1464

1656

31

37

2028

2244

37

2208

2688

Trzy osie

12

40

1872

2208

40

2208

2928

Cztery osie i więcej

12

40

2244

2268

40

2928

2928

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 564 zł;


6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

25

564

588

25

708

720

Dwie osie

12

33

912

1056

33

37

1464

1716

37

1704

2052

Trzy osie i więcej

12

38

1320

1752

38

1500

2052

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 876 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1824 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »