| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 260/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art.15, art.19 pkt.1 lit. „a” i   pkt.2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity z   2010r Dz.U. Nr 95, poz.613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych (MP z   2012r, poz. 587).  

Rada Miasta i   Gminy Szczekociny uchwala:  

§   1.   Określić stawki dzienne opłaty targowej zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w   odrębnych przepisach za korzystanie z   urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Szczekociny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do opłaty targowej należnej na 2013 rok.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  


mgr   Teresa   Niechciał

 


Załącznik do Uchwały Nr 260/XXVI/2012  
Rady Miasta i   Gminy Szczekociny  
z dnia 22 listopada 2012 r.  
 

Stawki opłaty targowej na 2013 rok  

 

Lp.  

Określenie przedmiotu sprzedaży lub sposobu sprzedaży  

Stawka dzienna  
w zł  

1  

2  

3  

1  

Przy sprzedaży ze stoiska (stragan, lada)  
za wyjątkiem artykułów mięsnych  
 

16,00  

2  

Przy sprzedaży z   ręki za 1   m   2   powierzchni  
za wyjątkiem artykułów mięsnych  
 

8,00  

3  

Przy sprzedaży artykułów mięsnych  
 

47,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »