| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/246/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świerklaniec

              Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zmianami), art. 15 i   art. 19 pkt 1   lit. a, pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy   RADA GMINY Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Świerklaniec od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w   wysokości 5,00 zł.                

§   2.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   3.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

§   4.   1.   Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.  

2.   Podmiotem odpowiedzialnym za pobór opłaty targowej jest Gminny Ośrodek Rekreacji w   Świerklańcu.  

3.   Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o   którym mowa w   ust.1, za pobór opłaty targowej w   wysokości 20 % pobranych i   terminowo odprowadzonych kwot.  

4.   Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Urzędu Gminy w   następnym dniu roboczym po dniu jej pobrania.  

5.   Wpłaty opłaty targowej można dokonywać również w   kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy.  

§   5.   Zwalnia się z   opłaty targowej handel prowadzony podczas:  

1.   festynów organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, szkoły, przedszkola, parafie wyznaniowe i   Rady Sołeckie.  

2.   imprez kulturalnych i   sportowych organizowanych przez Gminę.                                                                        

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marek   Cyl

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »