| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/246/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świerklaniec

              Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zmianami), art. 15 i   art. 19 pkt 1   lit. a, pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy   RADA GMINY Świerklaniec uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Świerklaniec od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w   wysokości 5,00 zł.                

§   2.   Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w   którym dokonywana jest sprzedaż.  

§   3.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

§   4.   1.   Pobór opłaty targowej powierza się inkasentowi.  

2.   Podmiotem odpowiedzialnym za pobór opłaty targowej jest Gminny Ośrodek Rekreacji w   Świerklańcu.  

3.   Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o   którym mowa w   ust.1, za pobór opłaty targowej w   wysokości 20 % pobranych i   terminowo odprowadzonych kwot.  

4.   Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Urzędu Gminy w   następnym dniu roboczym po dniu jej pobrania.  

5.   Wpłaty opłaty targowej można dokonywać również w   kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy.  

§   5.   Zwalnia się z   opłaty targowej handel prowadzony podczas:  

1.   festynów organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, szkoły, przedszkola, parafie wyznaniowe i   Rady Sołeckie.  

2.   imprez kulturalnych i   sportowych organizowanych przez Gminę.                                                                        

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marek   Cyl

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »