| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/168/2012 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2013 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby:
1) ochrony przeciwpożarowej,
2) działalności oświatowo - kulturalnej,
3) działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
4) pomocy społecznej.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, poboru i uzdatniania wody.
3. Zwolnienia wymienione w niniejszym paragrafie nie odnoszą się do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 296 poz. 4966).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Andrzej Jakóbczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »