| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (Monitor Polski, poz. 587) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (Monitor Polski poz 587) Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 r
LP RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO STAWKA PODATKU W ZŁ.
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton Samochody posiadające katalizator Samochody nie posiadające katalizatora
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku

616,00
513,00

1026,00
856,00

1230,00
1026,00

684,00
581,00

1139,00
969,00

1368,00
1163,00
2 Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 15 t
- nie mniej niż 15 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 19 t
- nie mniej niż 19 t, mniej niż 23 t
- nie mniej niż 23 t
4 osie i więcej
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 27 t
- nie mniej niż 27 t, mniej niż 29 t
- nie mniej niż 29 t

1539,00
1652,00

1766,00
1881,00
1995,00

2108,00
2165,00
2222,00

1881,00
1995,00

2108,00
2223,00
2336,00

2450,00
2450700
2736,00
3. Od ciągnika siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton Ciągniki wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej Ciągniki wyprodukowane po 2003 roku
a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7 t
b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 t i poniżej 12 t
1139,00
1595,00
856,00
1254,00
4. Od ciągnika siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t, mniej niż 31 t
- nie mniej niż 31 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 36 t
- nie mniej niż 36 t, mniej niż 40 t
- nie mniej niż 40 t

1823,00
1881,00
1959,00

1424,00
1735,00
1995,00

1881,00
1959,00
2108,00

1995,00
2108,00
2849,00
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Przyczepy i naczepy wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej Przyczepy i naczepy wyprodukowane po 2003 roku
684,00 684,00
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
1 oś
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t
- nie mniej niż 28 t, mniej niż 36 t
- nie mniej niż 36 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t,

684,00
684,00

684,00
1274,00
1481,00
1766,00

1139,00
1368,00

684,00
684,00

684,00
1481,00
1762,00
1842,00

1139,00
1481,00
7 Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia Autobus wyprodukowany w 2003 roku i wcześniej Autobus wyprodukowany po 2003 roku
a) mniej niż 30 miejsc
b) równej lub wyższe niż 30 miejsc
1357,00
1652,00
1357,00
1652,00
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących służące do przewozu dzieci do szkół .
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 296 poz.4968 z dnia 08.12.2011.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki .
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Andrzej Jakóbczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »