| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/169/2012 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), przy uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (Monitor Polski, poz. 587) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (Monitor Polski poz 587) Rada Miejska w Żarkach uchwala:
§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 r
LP RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTOWEGO STAWKA PODATKU W ZŁ.
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton Samochody posiadające katalizator Samochody nie posiadające katalizatora
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton
- samochody wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej
- samochody wyprodukowane po 2003 roku

616,00
513,00

1026,00
856,00

1230,00
1026,00

684,00
581,00

1139,00
969,00

1368,00
1163,00
2 Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 15 t
- nie mniej niż 15 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 19 t
- nie mniej niż 19 t, mniej niż 23 t
- nie mniej niż 23 t
4 osie i więcej
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 27 t
- nie mniej niż 27 t, mniej niż 29 t
- nie mniej niż 29 t

1539,00
1652,00

1766,00
1881,00
1995,00

2108,00
2165,00
2222,00

1881,00
1995,00

2108,00
2223,00
2336,00

2450,00
2450700
2736,00
3. Od ciągnika siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton Ciągniki wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej Ciągniki wyprodukowane po 2003 roku
a) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7 t
b) ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 t i poniżej 12 t
1139,00
1595,00
856,00
1254,00
4. Od ciągnika siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t, mniej niż 31 t
- nie mniej niż 31 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 36 t
- nie mniej niż 36 t, mniej niż 40 t
- nie mniej niż 40 t

1823,00
1881,00
1959,00

1424,00
1735,00
1995,00

1881,00
1959,00
2108,00

1995,00
2108,00
2849,00
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Przyczepy i naczepy wyprodukowane w 2003 roku i wcześniej Przyczepy i naczepy wyprodukowane po 2003 roku
684,00 684,00
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi
1 oś
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 25 t
- nie mniej niż 25 t
2 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 28 t
- nie mniej niż 28 t, mniej niż 36 t
- nie mniej niż 36 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t
3 osie
- nie mniej niż 12 t, mniej niż 38 t
- nie mniej niż 38 t,

684,00
684,00

684,00
1274,00
1481,00
1766,00

1139,00
1368,00

684,00
684,00

684,00
1481,00
1762,00
1842,00

1139,00
1481,00
7 Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia Autobus wyprodukowany w 2003 roku i wcześniej Autobus wyprodukowany po 2003 roku
a) mniej niż 30 miejsc
b) równej lub wyższe niż 30 miejsc
1357,00
1652,00
1357,00
1652,00
§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących służące do przewozu dzieci do szkół .
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 296 poz.4968 z dnia 08.12.2011.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy Żarki .
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Andrzej Jakóbczak
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »