| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 99/XVIII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 5   ust. 1, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 02.08.2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłatach lokalnych w   2013 roku (Monitor Polski z   2012 roku poz. 587) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.  

Stawki podatku od nieruchomości :  

1.   Od gruntów :  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków  

-   od 1   m² powierzchni   0,64 zł  

b)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

-   od 1   m² powierzchni   0,14 zł  

c)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  

-   od 1   ha powierzchni   4,24 zł  

2.   Od budynków lub ich części  

a)   mieszkalnych  

-   od 1   m² powierzchni użytkowej   0,50 zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1   m² powierzchni użytkowej:  

-   od działalności handlowej   14,58 zł  

-   od działalności produkcyjnej i   usługowej   17,69 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1   m² powierzchni użytkowej   10,05 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1   m² powierzchni użytkowej   4,37 zł  

e)   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1   m² powierzchni użytkowej   3,68 zł  

f)   od garaży od 1   m² powierzchni użytkowej   3,68 zł  

g)   od domków letniskowych od 1   m² powierzchni użytkowej   6,32 zł  

h)   pozostałych od 1   m² powierzchni użytkowej   3,53 zł  

3.   Od budowli  

-   2   % ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust.1 pkt 3   i ust. 3- 7  

§   2.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i   budynki związane z   działalnością przeciwpożarową .  

§   3.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości – budynki, budowle, grunty, nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy, służące do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w   zakresie zaopatrzenia w   wodę, odprowadzania i   oczyszczania ścieków oraz w   zakresie upowszechniania kultury.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »