| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 100/XVIII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień przedmiotowych w roku podatkowym 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 roku Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 8, art. 10 i   art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z   2010 roku Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 08.10.2012 roku w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 roku (Monitor Polski z   2012 roku poz. 743), Obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 02.08.2012 roku w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłatach lokalnych w   2013 roku (Monitor Polski z   2012 roku poz. 587) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1.   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 620,00 zł  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie 991,00 zł  

c)   powyżej 9   ton i   poniżej 12 ton 1   238,00 zł  

d)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Liczba osi dopuszczalna  
masa całkowita (w tonach)  

Stawka podatku ( w   złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  
 

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

dwie osie  

12  

13  

124  

166  

13  

14  

166  

458  

14  

15  

458  

644  

15  

18 i   więcej  

644  

1 461  

trzy osie  

12  

17  

166  

287  

17  

19  

287  

594  

19  

21  

594  

768  

21  

23  

768  

1 176  

23  

25  

1 176  

1 832  

25  

26 i   więcej  

1 176  

1 832  

cztery osie i   więcej  

12  

25  

768  

780  

25  

27  

780  

1 213  

27  

29  

1 213  

1 919  

29  

31  

1 919  

2 786  

31  

32 i   więcej  

1 919  

2 786  

2.   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton 1   677,00 zł,  

b)   od ciągników siodłowych i   balastowych o   masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  

stawka podatku (w złotych)  

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  

inne systemy zawieszenia  
osi jezdnych  

dwie osie  

12  

18  

38  

49  

18  

25  

309  

557  

25  

31  

649  

1 065  

31  

40 i   więcej  

1 636  

2 153  

trzy osie  

12  

40  

1 381  

1 994  

40  

44 i   więcej  

1 899  

2 786  

3.   Od autobusu w   zależności od liczby miejsc siedzenia:  

a)   mniej niż 30 miejsc 1   238,00 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc 1   857,00 zł  

4.   Od przyczepy i   naczepy, która łącznie z   pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą (z wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  

a)   od 7   ton i   poniżej 12 ton 1   115,00 zł  

b)   od 12 ton i   powyżej:  

 

liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach  

stawka podatku (w złotych)  
 

nie mniej niż  

mniej niż  

oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym  
lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne  
 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych  
 

jedna oś  

12  

18  

38  

38  

18  

25  

206  

371  

25  

28 i   więcej  

371  

651  

dwie osie  

12  

28  

245  

358  

28  

33  

711  

984  

33  

38  

984  

1 495  

38  

44 i   więcej  

1 330  

1 968  

trzy osie  

12  

38  

784  

1 092  

38  

44 i   więcej  

1 092  

1 483  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych samochody ciężarowe służące do realizacji zadań z   zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.  

U chwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Marian   Kaźmierczak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »