| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/209/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z. późn. zm.), art.10 ust.1 i   2 i   art.12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.   z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia   2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. Nr 116, poz. 587)   oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 8   października 2012 r. w   sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w   2013 r. (M.P. Nr 148, poz. 743)   Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.  

Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Powyżej 3,5 do 5,5włącznie  

Powyżej 5,5 do 9włącznie  

Powyżej 9   imniejniż 12  

Stawka podatku w   złotych  

240  

359  

479  

b)   równej lub wyższej niż 12 ton  

 

Dopuszczalna masa całkowita  

2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  
 

Zawieszenie osi  
pneumatyczne lub równoważne  

Inny system  
zawieszenia osi  

Stawka podatku w   złotych  

12  

13  

180  

419  

13  

14  

359  

539  

14  

15  

539  

779  

15  

-  

779  

1618  

 

3 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

17  

359  

599  

17  

19  

599  

839  

19  

21  

839  

1198  

21  

23  

1078  

1678  

23  

25  

1318  

1917  

25  

-  

1558  

2157  
 

 4 osie i   więcej  

Stawka podatku w   złotych  

12  

25  

839  

1198  

25  

27  

1198  

1678  

27  

29  

1678  

2157  

29  

31  

2157  

2996  

31  

-  

2516  

3097  

2)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton - 719 zł,                                                                                      

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita  
w tonach  


2 osie  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

18  

599  

839  

18  

25  

839  

1078  

25  

31  

1078  

1438  

31  

-  

1738  

2394  

 

 

3 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

40  

1797  

2394  

40  

-  

2277  

3097  

3)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego - 359 zł,                              

4)   przyczepy lub naczepy, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i   wyższą niż 12 ton z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:  

 

Dopuszczalna masa całkowita w   tonach  


1 oś  

Nie mniej niż  

Mniej niż  

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

Inny system zawieszenia osi  

 

 

Stawka podatku w   złotych  

12  

18  

479  

599  

18  

25  

599  

719  

25  

-  

719  

959  

 

 

2 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

28  

479  

719  

28  

33  

959  

1198  

33  

38  

1198  

1678  

38  

-  

1678  

2157  

 

 

3 osie  

Stawka podatku w   złotych  

12  

38  

1019  

1438  

38  

-  

1438  

1558  

5)   autobusy, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

 

Mniejszej niż 30 miejsc  

Równej lub wyższej niż 30 miejsc  


Stawka podatku w   złotych  


1438  


1797  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, opieki społecznej, oświaty i   wychowania nie przeznaczonych doprowadzenia działalności gospodarczej.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XXX/204/2012 Rady Gminy Lelów z   dnia 12 listopada 2012 r w   sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą od dnia 1   stycznia 2013 r .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »